Kancelaria parafialna :

 Godziny pracy kancelarii zostają zawieszone,

w sprawach kancelaryjnych
DZWONIMY
DO KS. PROBOSZCZA

tel. 32 456 21 74

Numer telefonu do Pana Grabarza 698938947

Numer rachunku parafii: 08 1020 2472 0000 6702 0019 6238. W tytule : remont kaplicy 1722.

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych.
Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej
wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

         I. Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych
do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki. Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15.

      II. Sakrament pokuty i pojednania

1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania,
a nie spowiedź
. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Czytaj całość-ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE  SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ...


ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
ADRESOWANE DO KAPŁANÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM W POLSCE STANU EPIDEMICZNEGO

Drodzy Bracia w kapłańskim posługiwaniu, biskupi, prezbiterzy i diakoni!

1. Zwracam się do Was w uroczystość św. Józefa – Opiekuna Jezusa i Kościoła – z serdecznym pozdrowieniem i podziękowaniem za Waszą roztropną i pełną miłości oraz zrozumienia postawę w pełnieniu, w zaskakujących nas wszystkich okolicznościach, codziennych duszpasterskich obowiązków i zadań. Wśród nich na pierwszym miejscu jest jak zawsze modlitwa za wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej trosce. I modlitwa razem z nimi.
 
„Wielką Tajemnicę Wiary”, Eucharystię, która daje życie, celebrujemy z ograniczoną liczbą wiernych, bywa, że i sine populo. Nawet wtedy, wraz z Chrystusem i przez Chrystusa w Duchu Świętym, składamy Bogu Ojcu dziękczynienie za dzieło stworzenia i zbawienia. Czynimy to w duchowej łączności z parafialnymi wspólnotami, z wiernymi archidiecezji. I jako wspólnota Kościoła, naszą teraźniejszość i przyszłość zawierzamy Temu, który jest Miłością i Miłosierdziem, szczególnie w czasie adoracji eucharystycznego Pana, który jest z nami (por. Mt 28,20).

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO 

ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM W POLSCE STANU EPIDEMICZNEGO.

1. Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Maszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

2. Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce
i stosując się do
rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób, przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji.

Usilnie zalecam wiernym korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i wielkopostnych nabożeństw. Rodzina – modląca się wspólnie, razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

3. Należy ponadto:

 • ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;
 • w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych wyłącznie do mieszkańców i pracowników;
 • pamietać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;
 • zawiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów);
 • zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą,
  i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności
  i solidarności;
 • ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym
  w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;
 • podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia.

4. Wzywam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej łączności z osobami duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych. Przeżywając Wielki Post, prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.

Polecam Was, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej Śląskiej Lekarki i serca błogosławię.

 
Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 14 marca 2020 r.
VA I – 20/20
KSIĘŻE PROBOSZCZU
 
Z okazji urodzin pragniemy złożyć bardzo serdeczne życzenia obfitych łask Bożych dużo zdrowia i radości z czynionej posługi duszpasterskiej wielu sił do ralizacji wszystkich planów i zamierzeń oraz samych radosnych chwil. Abyś w swoim otoczeniu i pracy zawsze spotykał dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi. Życzymy także, byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem a każego dnia towarzyszyła Ci pomoc i opieka Boża.
 
ŻYCZĄ PARAFIANIE
 
 
WIELKI POST W NASZEJ PARAFII
 
ŚRODA POPIELCOWA
 
Msze święte z posypaniem głów popiołem: 7:oo; 17:oo; 18:3o.
Okazja do spowiedzi św. dla dorosłych i dzieci: 6:3o; 16:3o; 18:oo
 
 
DROGA KRZYŻOWA
 
Dla dorosłych i młodzieży: piątek 17:3o, z wyjątkiem 13. marca
Dla dzieci: sobota 10:oo, z wyjątkiem 14. marca
Dla seniorów i wiekiem osłabionych: piątek 13 marca o 17:3o
Dla rodzin ulicami miasta z Pszowa na Kalwarię Pszowską dla parafian Kokoszyc i Zawady: sobota – 14. Marca – 10:oo
Wielki Piątek o 9:oo - już w czasie Triduum Paschalnego
 
 
GORZKIE ŻALE
Odprawiamy w niedziele o 15:15
 
 
CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO
 
Adoracja: na bieżąco według porządku nabożeństw w różne dni
Czterdziestogodzinne nabożeństwo eucharystyczne ma długą tradycję. (od 1539), i polega na nieustannej, trwającej 40 godzin modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Współcześnie oficjalne dokumenty liturgiczne mówią nie tyle o „czterdziestogodzinnym nabożeństwie”, co o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania.
 
CZUWANIE WIELKOPOSTNE Z NAUKĄ, MODLITWĄ I ŚPIEWEM
 
Wigilia Niedzieli Palmowej od 18:oo do 19:oo.
 

Twoja krew

Dołącz do nas !

Msza św. gregoriańska

II Synod Archidiecezji Katowickiej

Radio Opoka.fm

Synod Katowice

 

Wirtualna wycieczka do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Parafia Kokoszyce

Parafia Rzymsko-Katolicka
 Niepokalanego Serca Maryi
w Kokoszycach
ul. Pałacowa 5, 44-373 Wodzisław Śląski
tel. 032 456 21 74

Konto Bankowe PKO BP o/Rybnik

08 1020 2472 0000 6702 0019 6238

 

Msze święte
- poniedziałek, środa 7.00
-  wtorek,czwartek piątek i sobota 17.00
- niedziele 8,00,10.30,16.00

Gościmy na stronie

Dziś 89

Wczoraj 104

Tydzień 688

Miesiąc 3599

Ogółem 325328

Currently are 15 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions