Grupy parafialne Dzieci Maryi

+ Odeszli do Ojca +

Rada Parafialna

Wczoraj-Dziś

Pismo Święte on-line

Słowo przeproszenia i wytłumaczenia dla przychodzących na cmentarz

w Kokoszycach w czasie przed Wielkanocą 2021

Administrator cmentarza parafialnego w Kokoszycach przeprasza za przepełnione pojemniki i ogólny nieporządek jaki zaistniał przy kubłach na śmieci w czasie porządkowania grobów w dniach przedświątecznych.

Wodzisław Śląski - 1.04.2021 ks. Adam Zakrzewski

P.S. Wszystkich nas dotykają rozmaite trudności spowodowane trudnym czasem pandemii. Sprawy dotychczas zwykłe i idące wyznaczonym wcześniej rytmem zaczynają być skomplikowane. Tak jest obecnie m.in. z wywozem śmieci z naszego cmentarza. Czas przed 1. listopada i przed świętami Wielkanocnymi zawsze należał do trudnych spraw w tym temacie. Teraz zwielokrotnienie potrzeb wywozu śmieci połączyło się z brakami zasobów ludzkich z powodu pandemii w firmach wywożących śmieci. Nie bez znaczenia jest też zawiłość zmieniających się bez przerwy nakazów prawnych i administracyjnych w związku z nowym prawem śmieciowym. Od kilku dni robimy razem z panem grabarzem wszystko, aby problemy te rozwiązać chodząc od Annasza do Kajfasza drogą fizyczną, elektroniczną i telefoniczną. Wykonałem dziesiątki telefonów otrzymując nieraz sprzeczne z sobą różne informacje. W tym czasie niektóre firmy nie odbierają telefonów, albo jest cudem się połączyć. Owocem tych starań są pomyślne wiadomości, że śmieci w kubłach zostały dodatkowo wywiezione w Wielki Czwartek przez firmę z Zabrza, gdyż tylko ta jako jedyna obiecała dodatkowo wywieźć śmieci przed świętami. Z kolei odpady BIO z kompostownika mają być włożone do podstawionego kontenera 6. kwietnia, a wywiezione następnego dnia. Dodatkowo wywieziemy gruz, który firmy kamieniarskie bezprawnie zostawiają na cmentarzu po skończonej pracy. Wszystkie te prace to koszt kilku tysięcy złotych, nie licząc wywozu śmieci według grafiku w normalnym czasie. Tydzień po świętach czynności te będą musiały być powtórzone z wiadomych względów – kubły 4 lub 5 po 1100 zapełniają się błyskawicznie. W drugim piśmie wystosowałem jeszcze apel do żyjących użytkowników cmentarza mających tutaj groby krewnych i porządkujących groby. Jeszcze raz przepraszam i dziękuję za zrozumienie.

Apel do użytkowników cmentarza parafialnego w Kokoszycach, rodzin zmarłych, opiekunów grobów i porządkujących groby.

Zwracam się do Was z gorącym apelem mającym charakter prośby i tylko prośby. Jeśli to możliwe zabierzcie proszę zużyte znicze do domu (te czyste i suche) i wyrzućcie je do swoich pojemników na plastik i szkło. Z góry dziękuję tej grupie parafian, która zrozumiała tę prośbę i w ten sposób będzie chciała pomóc parafii w znoszeniu ogromnych kosztów.

Prośby tej nie kieruję do osób starszych chodzących pieszo dla których problemem będzie taskanie ciężkiego szkła o sporej wadze, choć trochę mniejszej niż nowe znicze. Wiem jednak, że wielu z nas podjeżdża na cmentarz samochodami i niewielkim problemem byłoby zabrać do domu w reklamówce znicze i plastikowe kwiaty. Oprócz tego wysiłku nikt nie wyda dodatkowych pieniędzy, gdyż wywóz tych naszych śmieci jest już opłacony ryczałtem do kasy miasta. Dodam, że miasto absolutnie nie dotuje cmentarza parafialnego, mimo że chowa się tutaj mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, a nie tylko wierzących i praktykujących, czy tylko katolików. W różnych miastach te kwestie są różnie rozpatrywane. Tym czasem opłaty za wywóz śmieci cmentarnych rosną tragicznie. Rośnie przede wszystkim ilość zużytych kwiatów i zniczy – nawet tych przygotowanych do wymiany wkładów. Cena wywozu elementów plastikowych niedegradowanych będzie wzrastać. Jak temu zaradzić? No właśnie dlatego m.in. kieruje do Was tę prośbę. Nie kieruje jej do ludzi rzucających hasło: w XXI wieku śmieci trzeba zabierać do domu? Odpowiadam: nie trzeba, ale można – biorąc pod uwagę powyższe. Trzeba też na nowo przypatrzeć się nagminnie wystawianym umowom przestawianym proboszczowi, w to umowach, a nawet rachunkach cena grobowca/pomnika (niestety w porozumieniu z kupującym) jest zaniżany nawet o przeszło 50%. Zdarza się, że osoby wykonujące prace przy grobie robią to bez pozwolenia administratora, a nawet uprzedzenia, często zostawiając po sobie gruz bez ponoszenia kosztów wywozu. Jeśli będzie trzeba, podwyższymy opłaty cmentarne (od dawna funkcjonujące na wielu cmentarzach) lub wprowadzimy opłaty za wywóz śmieci. Prawda jest taka, że opłaty te stoją przez lata w miejscu, a parafialna chłodnia w kostnicy jest dla parafian darmowa. Zaś cmentarz jest dotowany z budżetu parafialnego, bo nie może się sam utrzymać. A może trzeba by ustanowić osobne taryfy dla wiernych utrzymujących regularnie parafię i dla tych, których nie obchodzą te sprawy. Czas pokaże co uda nam się wspólnie ustalić i wprowadzić w życie. Czas pandemii niewątpliwie przyśpieszył potrzebę tych reform. Rada parafialna niech się przygotuje do tych tematów, a my porozmawiajmy o tym w domach. Dziękuję za uwagę, a kto chce może przeczytać post scriptum luźne refleksje na powyższe tematy, które nie wchodzą w materię ogłoszenia i wystosowanej do wiernych prośby.

P.S. Od kilku lat na naszych oczach zmienia się sposób troski o zmarłych w zewnętrznym wyrazie Ich czci i pamięci poprzez przystrajanie grobów. To prawda, że obok modlitwy, przystrajanie grobów jest stare jak świat. Jednak forma tego wyrazu czci zmienia się z roku na rok poprzez ilość stawianych na grobach zniczy i kwiatów z niespotykaną dotychczas częstotliwością. Ciekawe jest to, że im więcej mówi się o ekologii, tym więcej jest na cmentarzach plastiku. Na te zmiany kulturowe w postawie osób wierzących lub tylko nawiedzających groby mają niewątpliwie wpływ zmiany cywilizacyjne i klimatyczne, a nawet można by powiedzieć, że również takie kwestie jak zamożność, czy gust współczesnych. Już dawno minęły czasy, kiedy znicz postawiony na grobie poza początkiem listopada był wyjątkiem. Absolutnie nie oznaczało to mniejszej czci i uboższej modlitwy za zmarłych. W świecie ludzi wierzących zawsze troszczono się o to, by postawienie znicza nie załatwiało potrzeby troski o zmarłych. Akcentowano modlitwę, msze za zmarłych, ofiarowaną za nich Komunię św. Nie do pomyślenia było stanąć nad grobem bez mszy we Wszystkich Świętych. Wierni po sumie chodzili nad grób bliskich, tym bardziej, że cmentarze były często blisko kościoła. Niekiedy, podkreślam niekiedy stawiano znicze, lecz zawsze się modlono. Tak jest po dziś w wielu naszych rodzinach, za co Bogu niech będą dzięki. Zmieniło się to, że obok kwiatów prawdziwych i sztucznych, na grobach stawiamy dziesiątki zniczów, a w skali cmentarzy dziesiątki tysięcy zniczów. Można odnieść wrażenie, że stosuje się zasadę im więcej tym lepiej. Co roku jest ich więcej i co więcej stawiane są calutki rok z mniejszym lub większym natężeniem. Okresem szczególnego natężenia zapalanych światełek jest już nie tylko listopad, ale Boże Narodzenie, Wielkanoc i jeszcze inne okazje jak np. okres tuż po pogrzebie. Tej starej tradycji w nowej formie po względem ilościowym sprzyjają bezśnieżne zimy. Śnieg nie leży na gronach cztery miesiące, lecz góra cztery tygodnie. Potężny asortyment zniczy jest w propozycji sklepów przez cały rok, a lepsza kondycja finansowa pozwala ich kupić jeszcze więcej i więcej. Kwestie gustu należy raczej pominąć, bo na temat gustu nie dyskutuje się, i słusznie. Niekiedy kilka zniczy na grobie może być odczytanych jak wynik biedy, skąpstwa, a może i małej miłości do zmarłego. Podobnie jak nie dyskutuje się na temat stawianych pomników i każdy ma tutaj wolną rękę i może dać wyraz modzie i swemu gustowi. Nie bez znaczenia jest stopień zamożności. A na pomnikach coraz większe pole na las płomieni, które nie śmią zagasnąć. Dobrze, że powyższe refleksje tylko troszeczkę dotyczą kwestii moralnych, bo są raczej znakiem zmieniających się czasów i zwyczajów. Wielu jest świadomych, że mówienie o ekonomii w takich tematach to rodzaj szaleństwa poprzez narażanie się na krytykę. Sytuacja zmieniłaby się, gdyby w cenie znicza była zawarta cena jego utylizacji. A tak, to problem parafii, nie mój. I problem tych co się z parafią utożsamiają – niech płacą…, chciałoby się dodać.

 

 

Drodzy parafianie !

 

W 10. punkcie ogłoszeń parafialnych z dnia 01.11.2015r. podana jest informacja: Na niektórych grobach umieściliśmy informację o tym, że minął termin dzierżawy miejsca, celem dotarcia z tą informacją do opiekunów grobów.
 
 Informacja ta dotyczy tego, o czym już wiele razy pisaliśmy w ogłoszeniach parafialnych, i o czym rozmawiamy od tygodni przy okazji porządkowania dokumentacji naszego cmentarza. Chcemy, aby informacja o konieczności przedłużenia dzierżawy miejsca grobowego dotarła do opiekunów grobów, którzy są spoza naszej parafii, a którzy przybędą na rodzinne groby.
 
 Dążymy do tego, aby każdy grób miał swój dokument, i w ten sposób nie będzie przypadków domniemanego posiadania dzierżawy danego miejsca grobowego. Jeśli ktoś posiada dokument stary, nie ma potrzeby, by zmieniać go na nowy - pod warunkiem, iż jeszcze nie upłynął termin dzierżawy danego miejsca.
 
 Przy załatwianiu spraw pogrzebowych, każdy grób ma zarezerwowane miejsce grobowe na 20 lat. Dotyczy to wszystkich grobów. (wyjątek: grobowce - 50 lat) - nie ma więc dzierżawy wieczystej. Po tym okresie należy wyrazić wolę przedłużenia dzierżawy na czas nie dłuższy niż 20 lat. Brak przedłużenia jest równoznaczny z zakończeniem dzierżawy, co skutkuje później likwidacją grobu.
 
 Opłata za rok dzierżawy miejsca grobowego na naszym cmentarzu parafialnym wynosi 30 złotych na rok i jest przeznaczone głównie na utrzymanie cmentarza. Groby zmarłych dzieci są zwolnione z tej opłaty, jeśli rodzice lub opiekunowie grobów wyrazili swoją wolę dalszej dzierżawy i jest to decyzja administratora cmentarza – proboszcza. Niestety w parafii możecie usłyszeć nieprawdziwe informacje dotyczące powyższego, za co odpowiedzialność ponoszą ci, którzy je głoszą.
 
 Wszelkie wątpliwości starajmy się rozwiązywać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania lub z proboszczem po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Dziękuję wszystkim, którzy tak właśnie uczynili.

 

 

Szczęść Boże !

 

W ostatnim miesiącu dokonaliśmy podstawowej inwentaryzacji naszego cmentarza. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w te prace. Wielu parafian uregulowało opłaty rezerwacyjne. Ci, którzy nie mogli tego uczynić zgłosili swój problem proboszczowi i otrzymali czasowe gwarancje zachowania grobów swoich bliskich. Kilku parafian zlikwidowało swoje groby. Te osoby proszę, aby - po uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej - zdemontowały stare pomniki i nagrobki. Natomiast około 100 opiekunów grobów nie odpowiedziało na ogłoszenia dotyczące powyższych cmentarnych spraw. Dlatego proszę o przekazanie informacji rodzinom, które mieszkają poza naszą parafią, a nawet zagranicą, a którzy od dłuższego czasu nie interesują się danym grobem. Każda osoba, która miała wątpliwości w sprawach formalnych związanych ze wskazanym grobem otrzymała stosowne potwierdzenia na piśmie. W ten sposób doszliśmy do sytuacji, że dany grób lub miejsce zarezerwowane należy do osoby, która ma dokument potwierdzający ten stan. Tym samym nie będzie trzeba stosować zasady domniemania, która niekiedy bywa zawodna. (niezgodność posiadania nawet w dobrej wierze za stanem faktycznym zawartym w dokumentacji cmentarza).

Cmentarz parafialny parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach położony przy ulicy Osadniczej


Dane statystyczne:
Ilość pochowanych zmarłych:
Ilość mogił:
Powierzchnia:
Dane na dzień

Grabarz: Jacek Grzesiak
tel. kom. 698 938 947

 

Cmentarz znajduje się pod zarządem Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach. Nadzór nad cmentarzem i jego administrację sprawuje ks.Proboszcz.

Ustawianie nagrobków lub ich rozbiórka, może odbywać się tylko w ciągu dnia, po uprzednim zatwierdzeniu projektu lub zmiany, u administratora cmentarza i uiszczeniu stosownej opłaty.

 

 

Chcemy uporządkować listę grobów przeznaczonych do ponownego użycia. Są to groby dla których od lat nie dokonano przedłużenia rezerwacji. W przypadku chęci przedłużenia rezerwacji lub samego zaciągnięcia informacji trzeba przyjść  do kancelarii parafialnej (nie jest możliwa informacja drogą telefoniczną). Wobec powyższego w miesiącu wrześniu kancelaria będzie czynna w dodatkowych godzinach wieczornych, tj.: wtorek, czwartek i piątek w godz.: 17:3o-19.oo; oraz rano w piątek i sobotę 8:oo – 9.oo. Rezerwacja miejsca grobowego przy pogrzebie jest opłacana na 20 lat. Po tym czasie można ją przedłużyć na nie mniej niż 5 lat. (30 złotych/rok.) Osoby, które z różnych przyczyn aktualnie nie są w stanie uregulować należności, proszone są o zgłoszenie woli późniejszego terminu opłaty poza wrześniem, aby grób nie został zlikwidowany.

Polish Czech English French German Ukrainian

Twoja krew

Dołącz do nas !

Msza św. gregoriańska

II Synod Archidiecezji Katowickiej

Radio Opoka.fm

Synod Katowice

 

Wirtualna wycieczka do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Parafia Kokoszyce

Parafia Rzymsko-Katolicka
 Niepokalanego Serca Maryi
w Kokoszycach
ul. Pałacowa 5, 44-373 Wodzisław Śląski
tel. 032 456 21 74

Konto Bankowe PKO BP o/Rybnik

08 1020 2472 0000 6702 0019 6238

 

Msze święte
- poniedziałek, środa 7.00
-  wtorek,czwartek piątek 17:00
sobota 16:00
- niedziele 7:00,9:00,10:30,16.00

Gościmy na stronie

Dziś 149

Wczoraj 1032

Tydzień 1181

Miesiąc 17927

Ogółem 746202

Currently are 18 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions