"Roraty"

Czas Adwentu przypomina nam wieniec adwentowy, kalendarz, lampion, a przede wszystkim Msza św. Roratnia,
RORATY: z homilią dla dzieci od poniedziałku do czwartku o godzinie 17.oo Dla młodzieży uczącej się i pracującej w piątek o 18.15 z homilią dla dorosłych w sobotę o 7.oo
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dobrze przygotować się na Narodzenie Zbawiciela.