ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO

NA PIELGRZYMKĘ KOBIET I DZIEWCZĄT

DO SANKTUARIUM MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Drodzy Diecezjanie!

Trwa rok duszpasterski przeżywany w duchu skierowanego do Apostołów wezwania Chrystusa Zmartwychwstałego: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię!” (Mk 16, 15). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że chrześcijanin nie powinien wstydzić się świadectwa Pana (por. 2 Tm 1,8), ponieważ na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania jesteśmy uzdolnieni do postępowania jako świadkowie Ewangelii i do zobowiązań, które z niej wypływają. „Świadectwo to polega na przekazywaniu wiary w słowach i czynach. Jest ono aktem sprawiedliwości, który potwierdza albo daje poznać prawdę” (KKK 2472). Słowa prawdy o Chrystusie wybrzmiewają dzisiaj – w święto Przemienienia Pańskiego – w sposób wyjątkowy. Kieruje je do nas sam Bóg: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie” (Mt 17,5).

 

 

Już za dwa tygodnie kobiety i dziewczęta złożą na piekarskim wzgórzu autentyczne świadectwo miłości do Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Tak jak Maryja, będziemy słuchali słów naszego Zbawiciela, aby na co dzień mężnie wyznawać wiarę i żyć według jej zasad. Kolejny raz Bożej Opatrzności powierzymy siebie, intencje osobiste, naszych rodzin i najbliższych, a także aktualne sprawy społeczne.

Drogie Siostry w Chrystusie,

mam nadzieję, że na dorocznej pielgrzymce kobiet i dziewcząt do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl. nie zabraknie przedstawicielek wszystkich parafii naszej archidiecezji. Z radością i bardzo serdecznie zapraszam w niedzielę 20 sierpnia br. świat kobiet archidiecezji katowickiej i metropolii do piekarskiego sanktuarium! Jak co roku, liczę na obecność i modlitwę babć, matek, żon i córek! Starajmy się o to, aby tradycję pielgrzymek stanowych przekazać młodemu pokoleniu, dzięki czemu pielgrzymka będzie również doświadczeniem wspólnoty pokoleń.

Zaproszenie kieruję do sióstr zakonnych i kobiet należących do instytutów życia konsekrowanego, do kobiet stanu wolnego oraz przedstawicielek lokalnych samorządów i branż zawodowych. Zapraszam również środowisko nauczycielek, pedagogów, personelu medycznego, świata kultury, nauki oraz ruchów katolickich i parafialnych wspólnot modlitewnych.

Naszym wyjątkowym gościem w Piekarach Śl. będzie kardynał Stanisław Ryłko, archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie, który do 2016 r. pełnił funkcję przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich. Przez długie lata był zaangażowany z ramienia Stolicy Apostolskiej w organizację Światowych Dni Młodzieży (w Kolonii, Sydney i Krakowie). Był bliskim współpracownikiem papieża Jana Pawła II. Nasz Gość wygłosi homilię i będzie przewodniczył Eucharystii. Z kolei Nieszporom będzie przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło. 2

Osoby, które nie będą mogły pielgrzymować do Piekar Śląskich, szczególnie chorych i starszych, zachęcam do duchowej łączności z pielgrzymami dzięki transmisjom telewizyjnym TVP Katowice i TV Polonia oraz radiowym, na falach Radia eM, Radia Katowice i Radia Piekary.

Serdecznie proszę was, Drodzy Diecezjanie, o modlitwę w intencji zbliżającej się pielgrzymki kobiet do Matki Bożej Piekarskiej. Módlmy się o duchowe owoce tego pielgrzymowania w małżeństwach i rodzinach, w naszym Kościele lokalnym, w naszym społeczeństwie. Módlmy się o ducha misyjnego dla wszystkich, aby Dobra Nowina naszego zmartwychwstałego Pana, Jezusa Chrystusa była głoszona! Aby realizowane było polecenie: Idźcie i głoście!

Pielgrzymującym do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej oraz wszystkim Diecezjanom z serca błogosławię.

 

Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

Katowice, 4 sierpnia 2017 r.

Twoja krew

Dołącz do nas !

Msza św. gregoriańska

II Synod Archidiecezji Katowickiej

Radio Opoka.fm

Synod Katowice

 

Wirtualna wycieczka do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Parafia Kokoszyce

Parafia Rzymsko-Katolicka
 Niepokalanego Serca Maryi
w Kokoszycach
ul. Pałacowa 5, 44-373 Wodzisław Śląski
tel. 032 456 21 74

Konto Bankowe PKO BP o/Rybnik

08 1020 2472 0000 6702 0019 6238

 

Msze święte
- poniedziałek, środa 7.00
-  wtorek,czwartek piątek i sobota 17.00
- niedziele 8,00,10.30,16.00

Gościmy na stronie

Dziś 139

Wczoraj 457

Tydzień 596

Miesiąc 11744

Ogółem 403975

Currently are 18 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions