KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
O PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH
 
 
Drodzy Diecezjanie!
Drogie Siostry! Droga Młodzieży!

Zbliża się stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Razem z Maryją oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Zapraszam wszystkie kobiety, wśród nich siostry zakonne i młodzież żeńską, w niedzielę 21 sierpnia do modlitwy na piekarskim wzgórzu. Podejmijmy trud pielgrzymowania w zorganizowanych grupach, pieszo, na rowerach i autokarami, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych.

Pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 8.00 godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP i modlitwą różańcową. Po powitaniu na Kalwarii piekarskiego wizerunku Matki Najświętszej o godz. 10.00 i moim słowie społecznym - Mszy św. będzie przewodniczył oraz homilię wygłosi metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński. Następnie zaplanowano godzinę ewangelizacyjną oraz nieszpory maryjne pod przewodnictwem bp. Tadeusza Kusego z Republiki Środkowoafrykańskiej. Podczas nieszporów homilię wygłosi biskup pomocniczy Adam Wodarczyk.

Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest w parafiach na plakatach oraz w archidiecezjalnych mediach. Licząc na wspólne spotkanie z Matką Bożą Piekarską – Lekarką, wszystkim Jej czcicielkom z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego oraz życzę błogosławionej, rodzinnej niedzieli.

Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 5 sierpnia 2022 r.
VA – 55/22

 
KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO PRZED
UROCZYSTOŚCIAMIBOŻEGO CIAŁA I SETNEJ ROCZNICY
POWROTU GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI

Drodzy Diecezjanie!

W czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym dniu szczególną formą świadectwa naszej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu są procesje organizowane zarówno w parafiach, jak i w poszczególnych miejscowościach. Zachęcam wszystkich serdecznie do aktywnego włączenia się w przygotowania do uroczystości Bożego Ciała, m.in. poprzez odpowiednie udekorowanie tras przejścia procesji, w czasie której – przy czterech ołtarzach - będziemy powierzali Bogu przez Chrystusa nas samych, nasze domy i mieszkania, miejsca pracy, szkoły i szpitale oraz urodzaje ziemi. Najbardziej jednak wskazanym przygotowaniem niech będzie pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty, a potem przyjęcie eucharystycznego Pokarmu, który „daje życie” i umocnienie świadomości, że jesteśmy „posłani w pokoju Chrystusa”. Serdecznie zachęcam do wspólnotowego, rodzinnego uczestnictwa w procesjach eucharystycznych. Symbolizują one i wyznaczają kierunek chrześcijańskiego życia. Od chwili naszego chrztu św. idziemy przez życie z Chrystusem, który zapewnia: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Bądźmy i my z Nim, ucząc się eucharystycznego stylu życia, wrażliwego na polecenie Chrystusa: „Wy dajcie im jeść”.
 
Bracia i Siostry!
Już niebawem, w niedzielę 19 czerwca, będziemy obchodzić setną rocznicę powrotu Górnego Śląska do Polski. Przyłączenie śląskich ziem do odrodzonego państwa polskiego było skutkiem trzech powstań śląskich z lat 1919–1921, które stanowiły jeden z najważniejszych, zwycięskich zrywów niepodległościowych w historii. Potwierdziły one głęboki patriotyzm mieszkańców Górnego Śląska i przywiązanie do tradycji i ojcowizny, ziemi przodków. W związku z tymi historycznymi wydarzeniami zapraszam do wspólnotowego dziękczynienia, którego wyrazem będzie celebracja uroczystej Mszy św. w niedzielę 19 czerwca br. o godz. 10.30 w katowickiej katedrze z udziałem abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Zaproszenie do udziału w tym dziękczynieniu niech wybrzmi szczególnie dobitnie w miejscowościach i parafiach naszej archidiecezji, zaangażowanych w czasie trzech powstań i w okresie plebiscytu. Nie zapominamy przy tym, że zmagania mieszkańców Górnego Śląska o powrót do polskiej Macierzy spowodowały, że Stolica Apostolska powołała już w 1922 administraturę apostolską, która dała początek diecezji katowickiej. Nasza wspólna modlitwa pod przewodnictwem Prymasa Polski stanie się okazją do dziękczynienia za nasz Kościół lokalny i zawierzenia losów mieszkańców Górnego Śląska i naszej Ojczyzny miłosiernemu Bogu, który jest Panem historii i życia każdego z nas.
 
Zachęcam do pielgrzymowania w niedzielę 19 czerwca do duchowego centrum archidiecezji katowickiej jakim jest katedra Jezus Chrystusa Króla Wszechświata, otwierającego w tympanonie swoje ramiona do wszystkich i zapraszającego wezwaniem: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
Życząc spokojnej, rodzinnej niedzieli, z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 
 
Katowice, 9 czerwca 2022 r.
VA I – 52/22
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

 
ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW
DO SANKTUARIUM MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ W PIEKARACH ŚL.

Drodzy Diecezjanie! Drodzy Bracia!
 
Z wielką radością – po niełatwym okresie pandemicznych ograniczeń – zapraszam Was w niedzielę 29 maja na modlitewne spotkanie przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej, w ramach tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Bożej Opatrzności powierzymy osobiste intencje, przyszłość Górnego Śląska i naszej archidiecezji. Będziemy się modlić o dar pokoju w ludzkiej rodzinie, zwłaszcza w Ukrainie. Bożemu Miłosierdziu powierzymy górników, tragicznie zmarłych w czasie ostatnich katastrof w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Modlitwą otoczymy ich rodziny – żony, dzieci, rodziców oraz wszystkich poszkodowanych i przebywających w szpitalach, a także ratowników górniczych, służby medyczne, zwłaszcza z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl., oraz zarządy i załogi kopalń metanowych, w których wydobywanie węgla jest szczególnie niebezpieczne i wymaga wyjątkowej rozwagi.
 
Bracia! Serdecznie zachęcam Was do podjęcia trudu pielgrzymowania w ramach pielgrzymek pieszych, rowerowych czy autokarowych, wspólnotowych lub indywidualnych, aby przed Obliczem Maryi, Nauczycielki wiary i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji odkrywać osobistą i wspólnotową misję w świecie. Na piekarskie wzgórze zapraszam wszystkie męskie stowarzyszenia oraz młodzież męską zaangażowaną ewangelizacyjnie w Duszpasterstwie Akademickim, Ruchu Światło-Życie, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Służbie Liturgicznej, harcerstwie i w jakichkolwiek formach wolontariatu. Serdecznie proszę, aby parafialne rady duszpasterskie – obecne w każdej parafii – zorganizowały wyjazd parafialnej delegacji do piekarskiego sanktuarium.
 
W dniu pielgrzymki dołączy do nas abp Jan Romeo Pawłowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, który o godz. 11.00 będzie przewodniczył Mszy św. i wygłosi słowo Boże. Eucharystię poprzedzi procesja z bazyliki na piekarskie wzgórze, powitanie Matki Bożej i słowo społeczne metropolity katowickiego.
 
Bracia i Siostry! Pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 8.00 śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i modlitwą różańcową. Po zakończonej Eucharystii zapraszam Was do udziału w godzinie ewangelizacyjnej. Nabożeństwu majowemu o godz. 15.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup koadiutor Adrian Galbas. Wiernych, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcam do duchowej łączności i modlitwy za pośrednictwem transmisji w Telewizji Polonia, TVP3 Katowice, Radiu eM i Radiu Katowice.
 
Oczekując naszego spotkania u Śląskiej Gospodyni, z serca błogosławię na trud pielgrzymowania: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 
 
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 12 maja 2022 r.
VA I - 45/22

 
KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONSULTACJI SYNODALNYCH
W PARAFIACH ARCHIDIECEZJI
 
 
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
 
Jesienią minionego roku papież Franciszek zainaugurował w Rzymie XVI Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów pod nazwą „Dla Kościoła synodalnego. Komunia, uczestnictwo, misja”. To wyjątkowe wydarzenie otwarło proces dwuletnich spotkań, konsultacji, rozmów, modlitwy i słuchania Ducha Świętego, który ma zakończyć się w październiku 2023 r. w Rzymie. Pragnieniem Ojca Świętego jest, aby nie był to wyłącznie czas spotkań wybranego grona ekspertów, ale wspólna droga – „podążanie razem”, angażujące cały Kościół i wszystkich wiernych, każdego z nas. Zostaliśmy wiec zaproszeni, aby wziąć udział we wspólnych spotkaniach, słuchaniu siebie nawzajem i szczerym dialogu na temat spraw ważnych dla Kościoła – zarówno tych trudnych i bolesnych, jak i dających nadzieję. Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że znajdujemy się obecnie w momencie przełomowym dla Kościoła i świata. Liczne trudności, z którymi się borykamy – zarówno wewnątrz naszej eklezjalnej wspólnoty, jak i w obliczu dramatów dotykających całą społeczność ludzką – wymagają nowych duszpasterskich rozwiązań, nowego ewangelizacyjnego i misyjnego zapału, odnowionej gorliwości i współodczuwania z Kościołem. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas wniósł w ten proces swoją wrażliwość, przemyślenia, a także obawy, troski i nadzieje. To wszystko stanowić będzie cenny materiał, pomocny Ojcu Świętemu w rozeznawaniu dróg, którymi powinien podążać Kościół w kolejnych dziesięcioleciach XXI wieku. Wszyscy mamy stać się uczestnikami tego procesu. Zostaliśmy więc, drodzy Siostry i Bracia, poproszeni przez papieża o pomoc.
 
W jaki sposób możemy na tę prośbę odpowiedzieć? W naszej archidiecezji już od kilku miesięcy trwają synodalne konsultacje, zarówno osób duchownych, zakonnych, jak i wiernych świeckich. W ciągu najbliższych tygodni podobne spotkania będą zorganizowane w parafiach dla osób, które zechcą podzielić się swoim przeżywaniem Kościoła w atmosferze modlitwy, wzajemnego szacunku, słuchania i życzliwego dialogu. Zachęcam więc osoby, które chciałyby w nich uczestniczyć, aby w swoich parafiach zadeklarowały gotowość wejścia na drogę synodalną i zgłaszały się do swoich duszpasterzy. Duszpasterzy zaś proszę, aby z odwagą zapraszali swoich parafian – niezależnie od stopnia ich związania z parafią – do wzięcia udziału w procesie synodalnym.

W każdej parafii takie spotkania – szczególnie w czasie poświątecznym – zostaną dla was przygotowane i przeprowadzone. Każde z nich zostanie następnie podsumowane, a wnioski z niego przekazane do połowy maja do zespołu koordynującego synodalne konsultacje w archidiecezji. Następnie trafią do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, a potem – w postaci końcowej syntezy – do Watykanu. W ten sposób wasz głos stanie się częścią wielkiej duchowej refleksji całego Ludu Bożego, w którym, jak wierzymy, ma moc przejawić się tak cenny zmysł wiary – przejaw autentycznego działania Ducha Świętego w Kościele.

Mam więc nadzieję, że to, co rodzi się w sercach każdego z nas, będzie ważną częścią tego wielkiego strumienia łaski. Zapraszając zatem do synodalnej aktywności, z serca Wam błogosławię, życząc już teraz owocnego czasu wspólnego dialogu i rozeznawania, a także radosnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 30 marca 2022 r.
VA I – 35/22

 
WEZWANIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
DO MODLITWY W ZWIĄZKU Z KATASTROFĄ W KOPALNI PNIÓWEK
W PAWŁOWICACH SLĄSKICH
 
 
Bracia i Siostry!
Z wielkim smutkiem wsłuchuję się w informacje docierające z kopalni Pniówek w Pawłowicach Śląskich. W wyniku eksplozji metanu, do której doszło minionej nocy, kilku górników zginęło, kilkunastu trafiło w ciężkim stanie do szpitali, niektórzy, wśród nich ratownicy, nadal są poszukiwani.
Proszę o żarliwą modlitwę: o życie wieczne dla zmarłych górników, o ratunek dla znajdujących się pod ziemią, o powrót do zdrowia dla rannych. Módlmy się w intencji ich rodzin, które zapewniam o jedności i duchowym wsparciu.
 
W związku z moim aktualnym pobytem w Rzymie będę jutro o godzinie 7.10 sprawował Eucharystię przy grobie św. Jana Pawła II, w czasie której złożę te intencje na ołtarzu Pana, wzywając orędownictwa świętego Papieża z Polski dla zmarłych, zaginionych, rannych i ich rodzin. Ponieważ ta Msza św. będzie transmitowana przez Radio Maryja, zachęcam wszystkich, dla których będzie to możliwe, do współuczestnictwa w duchu modlitewnej jedności.
 
Z pasterskim błogosławieństwem
 
+ Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
 
Katowice, 20 kwietnia 2022 r.
VA I - 39/22

Parafia Kokoszyce

Parafia Rzymsko-Katolicka
 Niepokalanego Serca Maryi
w Kokoszycach
ul. Pałacowa 5, 44-373 Wodzisław Śląski
tel. 032 456 21 74

Konto Bankowe PKO BP o/Rybnik

08 1020 2472 0000 6702 0019 6238

 

Msze święte
- poniedziałek, środa 7.00
-  wtorek,czwartek piątek 17:00
sobota 16:00
- niedziele 7:00,9:00,10:30,16.00

Gościmy na stronie

Dziś 542

Wczoraj 2439

Tydzień 2981

Miesiąc 19665

Ogółem 1406206

Currently are 26 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions