OGŁOSZENIA PARAFIALNE

27-10-2019r.

 

1. NiedzielaUroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Zgromadzeni na modlitwie i Eucharystii dziękujemy Bogu za nasz parafialny kościół, który jest zadbany i jest w nim życie Boże. Wspominamy też zmarłych budowniczych naszej świątyni i dziękujemy wszystkim troszczącym się o nią. Uroczysta suma jest dziś upiększona sakralną nutą organów i skrzypiec.

2. Dzisiaj w naszej parafii ma miejsce dekanalny dzień skupienia dla narzeczonych. Początek o 15:oo w kościele.

3. Kolekta tej niedzieli jest przeznaczona na misje. Bóg zapłać za każdy dar!

4. Zalecki za zmarłych można już od dzisiaj składać w zakrystii i kancelarii w godzinach urzędowania. Można zabrać do domu przygotowane kartki dla ręcznego wypełnienia lub samemu wydrukować zalecki.

5. Gość Niedzielny jest dzisiaj z filmem Bernadetta. Cud w Lourdes. To poruszająca opowieść o cudownych objawieniach, które odmieniły życie tysięcy ludzi. Cena tego Gościa Niedzielnego wynosi 6 złotych. Jest też nowy nr. Małego Gościa Niedzielnego.

6. W czwartek będzie ostatnie październikowe wspólne nabożeństwo różańcowe. Dziękuję wszystkim, którzy wiernie trwali na tej modlitwie. Niestety bardzo wielu z nas nie było wcale na tym nabożeństwie, w tym zdecydowana większość dzieci. W czwartek kończymy też nadzwyczajny miesiąc misyjny, ale nie kończymy nigdy modlitw w intencjach misji świętych.

7. W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. Kolekta będzie przeznaczona na renowację katedry. O 14:oo zapraszam na nabożeństwo i procesję na cmentarz. Przygotujmy się do tych uroczystości spowiedzią św., aby móc zyskać za zmarłych przypisane odpusty.

8. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu można uzyskać: od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencjach Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Ponadto nawiedzając cmentarz w dniach 1-8 listopada i modląc się tam za zmarłych.

9. Zwyczajem 24. już lat we Wszystkich Świętych na cmentarzu możemy wesprzeć Fundację Wspólnota Dobrej Woli, która pomaga dzieciom, a tym samym rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych z całej okolicy – również z Kokoszyc.

10. W Dzień Zaduszny są msze w następujących godzinach: 7:oo; 8:oo i 17:oo.

11. W przyszłą niedzielę zbierana będzie kolekta patronacka na budujący się kościół na Osiedlu Wrębowa w Rybniku. Przyjedzie do nas ksiądz proboszcz Dariusz Kreihs.

12. Obchód chorych będzie po 3. listopada i potem przed Bożym Narodzeniem.

13. Tegoroczne wizyty duszpasterskie rozpoczną się przed adwentem.

14. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka Gazownictwa oraz Prezydent Wodzisławia Śląskiego zapraszają mieszkańców na spotkanie informacyjne sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej na ulicy Smolnej. Spotkanie odbędzie się w środę 6. listopada o 18:oo w naszej szkole.