OGŁOSZENIA PARAFIALNE

27.09.2020r.

 

1. XXVI Niedziela Zwykła. Wraz z całym Kościołem modlimy się dzisiaj w intencji migrantów i uchodźców. Za tydzień (4.10) będzie kolekta na cele papieskie związane z doraźną pomocą humanitarną dla wsparcia cierpiących.

2. W naszej parafii przygotowujemy się do przeżycia Misji Świętych. Módlmy się w intencji tego dzieła. Proszę zabrać do domów plan Misji i mieć go pod ręką. W jednej rodzinie wystarczy jeden folder. Plan Misji można zawsze wydrukować ze strony parafialnej. Zaprośmy do kościoła kogo możemy, szczególnie wiernych, których trzeba zachęcić. Proszę, aby na ten czas nie planować niekoniecznych prac i spotkań. Pomóżmy starszym wiekiem i chorym. Pomyślmy o chorych, którzy już lata nie byli w sakramentach świętych. Sami dajmy dobry przykład poważnego potraktowania parafialnych Misji. Módlmy się o owocne ich przeżycie i łaskę poprawy życia dla siebie, swoich najbliższych, dla najsłabszych i obojętnych w wierze, a nawet gardzących Kościołem do którego należą.

3. Kolekta tej niedzieli jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Bóg zapłać!

4. Gość Niedzielny zamieszcza ciekawy artykuł o Aniołach. Przeczytamy też: o Białorusi, o kryzysie migracyjnym, o bezwyznaniowcach – to grupa ludzi, która nie chce należeć do żadnej grupy wyznaniowej. Są też ciekawostki o Wenus.

5. W poniedziałek 28. października: Koronka na rozstaju dróg. Zapraszam do modlitwy przy skrzyżowaniu Młodzieżowej i Pszowskiej obok krzyża na 15:oo.

6. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: Jak zawsze odprawimy nabożeństwa według porządku nabożeństw. W I piątek spowiedź będzie już od 16:oo. W naszej parafii każdego miesiąca zbieramy w tym dniu kolektę na cele dobroczynne. Przypominam dzieciom i wszystkim innym, aby rozpocząć swój udział w praktyce pobożnościowej związanej z obietnicą 9. pierwszych piątków miesiąca.

7. Msza szkolna będzie w tym tygodniu w I piątek miesiąca wieczorem.

8. Obchód chorych będzie w ramach Misji Parafialnych i jest wpisany w ich plan.

9. W piątek po mszy wieczornej zapraszam na probostwo ministrantów.

10. Msze święte w czasie Misji będą sprawowane o 8:oo i 18:oo. Jedynie msza poranna we wtorek – dla chorych – będzie odprawiona o 9:oo. Są wolne intencje.

11. Uwaga! W czasie Misji kancelaria parafialna będzie nieczynna. Pilne sprawy zgłaszamy telefonicznie proboszczowi, a pozostałe załatwiamy przed lub po Misjach. Telefon będzie odbierany cały dzień poza czasem spotkań misyjnych.

12. Możemy zabrać do domu foldery na temat zbiórki elektrośmieci. Ta będzie mieć miejsce 1. października na parkingu przy kościele. Wywóz nastąpi o 11:3o.