OGŁOSZENIA PARAFIALNE

16.01.2022r.

1. II Niedziela Zwykła. Wysłuchamy świetnie znany fragment Ewangelii o pierwszym cudzie Jezusa w Kanie Galilejskiej. Do tej pory świadectwo o Nim dawały inne osoby cieszące się autorytetem: Jan Chrzciciel czy Symeon, wskazujące Jezusa jako Mesjasza. W Kanie Jezus po raz pierwszy objawił Kim jest.

2. Kolekta jest dziś przeznaczona na potrzeby naszej archidiecezji. Bóg zapłać!

3. Organizację życia parafialnego i liturgicznego dostosowujemy do ograniczeń sanitarnych. Dlatego jest odprawianych więcej Mszy św. z powodu limitu osób uczestniczących w liturgii, a ten wynosi 30%. Dezynfekujemy dłonie, na ustach i nosie mamy w kościele maseczki i zachowujemy możliwy dystans, np. siadamy po 3 osoby w ławce.

4. Gość Niedzielny dołącza Biblię Audio – CD 1. CD 2 będzie w GN 13.02.22.

5. W poniedziałek jest Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, a we wtorek 18. stycznia rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

6. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu Bożemu.

7. W tym tygodniu mamy Mszę św. szkolną, którą zaplanowaliśmy w Dniu Babci i przededniu Dnia Dziadka. Wnuki zapewne nawiedzą swoich Kochanych Dziadków, ale wpierw niech przyjdą na Eucharystię sprawowaną w Ich intencji. Przypomnijmy dzieciom jak wiele uczynili dla nas, i że w takim dniu mogą pójść na ofiarę. Tego dnia pomodlimy się też za zmarłych Dziadków. Zalecki możemy złożyć w zakrystii przed nabożeństwem.

8. Trwają Msze święte tzw. kolędowe. Zostały jeszcze ulice: Gagarina i Matki Teresy. Rodziny, które poprosiły księdza o kolędę indywidualną zostały już nawiedzone. Wkrótce podsumujemy czas kolędowy w pandemii. Mamy nadzieję, że środki zaradcze spełniły swoją rolę. Da Bóg doczekać w zdrowiu – spotkamy się w waszych domach za rok.

9. Proszę rodziców ministrantów ze szkoły podstawowej, aby między sobą ustalić spotkanie księdza z rodzicami i powiadomić o możliwym czasie spotkania.

10. Do ogłoszeń dołączmy dziś dokładne przypomnienie o przygotowaniu się w naszej parafii do sakramentów świętych. Rozpoczynamy od chrztu św. i bierzmowania. Sprawy te są znane, lecz nie dla wszystkich, o czym świadczą pytania wiernych.

11. Od tego roku informację o zmarłych parafianach będziemy zamieszczać w ogłoszeniach parafialnych. Za tydzień przypomnimy jak się zachować po śmierci osoby bliskiej i jak przygotować pogrzeb. W ubiegłym tygodniu zmarła nasza parafianka śp. Melania Dańko. Żyła 77 lat, mieszkała na ulicy Olszyny. RIP.

12. Przed nami:

 • 2 II – Ofiarowanie Pańskie – MB Gromnicznej i poświęcenie gromnic, również poświęcenie świec od dzieci pierwszokomunijnych. Będzie dodatkowa Msza św. i kolekta na zakony kontemplacyjne.
 • 12 II – całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • 13 II – wizyta Kapłana i Sióstr Zakonnych, którzy przybliżą nam Łaski Boże związane z Cudownym Medalikiem po Objawieniu Matki Bożej w Paryżu.
 • 2 III – Środa Popielcowa i Wielki Post. Rekolekcje 24-27 III. Pandemia???

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

 • Przynajmniej jeden wierzący rodzic lub prawny opiekun osobiście zgłasza proboszczowi wolę ochrzczenia dziecka. Nie czynimy tego na ostatnią chwilę. Zanim to nastąpi trzeba ustalić telefonicznie wizytę w kancelarii parafialnej na czas kiedy na pewno będzie ksiądz proboszcz, gdyż ten osobiście przyjmuje intencję ochrzczenia dziecka.
 • Msza chrzcielna w parafii Kokoszyce jest generalnie w III niedzielę każdego miesiąca na sumie oraz w niektóre uroczystości. Wyjątkowo w uzasadnionym przypadku jest możliwy chrzest św. poza Mszą św. - po wybranej Mszy św.
 • Rodzice jeszcze przed zgłoszeniem dziecka do Chrztu Świętego: 1) uzgadniają między sobą ewentualny termin Chrztu św.; 2) ustalają jakie imię lub imiona otrzyma ich dziecko. KPK kan. 855 mówi: „Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu”. 3) powinni też dokonać wyboru chrzestnych i znać ich podstawowe dane. Rodzice chrzestni to przede wszystkim osoby bierzmowane wybrane przez rodziców i gotowe do podjęcia tej godności. Winni oni przedłożyć w parafii chrztu dziecka zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności matki, czy ojca chrzestnego. Otrzymanie takiego zaświadczenia nie jest możliwe w przypadku osób niewierzących, niepraktykujących lub praktykujących, ale mających przeszkodę do przyjęcia sakramentów świętych. Jest wielkim nietaktem proponować osobom niepraktykującym, aby zostali chrzestnymi; 5) należy zakupić świecę chrzcielną i ubranko liturgiczne dla dziecka.
 • Na spotkaniu z proboszczem: 1) przedstawiamy akt urodzenia dziecka oraz dowody osobiste; 2) ma miejsce wypełnienie kwestionariusza, który później podpisują rodzice; 3) ustala się termin nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych. Rodzice i chrzestni winni uczestniczyć w tej nauce. W Kokoszycach jest ona zwykle w piątek przed III niedzielą miesiąca. Można ją odbyć znacznie wcześniej przed planowanym chrztem, a nawet poza parafią, po uzgodnieniu z proboszczem; 4) w przypadku małżonków sakramentalnych lub małżonków związanych cywilnym węzłem, proboszcz może poprosić o potwierdzenie powyższego odpowiednim dokumentem, a w razie potrzeby ustala się termin indywidualnego spotkania z obojgiem rodziców.
 • Ponadto chrzestni i rodzice (jeśli nie mają przeszkód) przygotowują się do liturgii chrztu przez spowiedź świętą. Zgłaszają też spowiednikowi, że spowiedź ta jest przygotowaniem do chrztu dziecka. Nie wydaje się, ani nie wymaga kartek potwierdzających fakt spowiedzi.
 • Na uroczystość chrzcielną przychodzimy na czas. Jej przebieg jest dokładnie przedstawiony na nauce pod kątem teologicznym, prawnym i liturgicznym.
 • Fakt chrztu wpisuje się do księgi chrztów. Zaświadczenie o przyjęciu chrztu będzie potrzebne przed I Komunią św. i bierzmowaniem. Natomiast świadectwo chrztu św. – przed sakramentem małżeństwa i przed wstąpieniem na drogę do kapłaństwa lub życia w zakonie.
 • Rodzice otrzymują dyplom pamiątkowy po chrzcie dziecka. Można poprosić księdza o wspólne pamiątkowe zdjęcie. Ofiarę chrzcielną składa ojciec dziecka przed lub po chrzcie. Nie jest ona obowiązkowa i nic nie wnosi co do przebiegu czy formy liturgii.
 • Osoby dorosłe zdecydowane na lepsze poznanie nauki Jezusa Chrystusa i Jego samego w Kościele Katolickim, zgłaszają wolę przyjęcia Chrztu św. osobiście i rozpoczynają katechumenat pod kierunkiem proboszcza.
 • Jeżeli dziecko lub dorosły po Chrzcie św. zmienił nazwisko należy zgłosić się do proboszcza parafii Chrztu św. z aktem urodzenia (w tym przypadku nie wystarczy skrócony akt ur., tylko pełny) oraz z wyrokiem właściwego sądu.PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 • Aktualnie do bierzmowania przygotowuje się młodzież ochrzczona i wierząca w cyklu dwuletnim, począwszy od 7 klasy. Osoby wierzące i gorliwie uczestniczące z życiu Kościoła mogą decyzją proboszcza rozpocząć przygotowania wcześniej. Po ustaleniu z rodzicami młodzież składa proboszczowi wolę przygotowania się do tego sakramentu. Mogą to uczynić uczniowie uczestniczący w katechezie szkolnej.
 • Przygotowanie do bierzmowania może rozpocząć osoba nawet o słabej wierze, lecz z wolą jej umocnienia i pomnożenia łaski wiary. Jednak osoby niepraktykujące (nawet w czasie przygotowań do tegoż sakramentu) przystąpią do bierzmowania w swoim czasie, kiedy będą dojrzalsze w wierze. Osoby, które nie cenią sobie łaski Ducha Świętego i dają antyświadectwo wierze, ośmieszają i umniejszają wiarę katolicką poprzez słowa (bluźnierstwa przeciw Bogu, itp.) lub swoje zachowanie (publicznie demonstrując życie niezgodne z wiarą i przykazaniami), nie mogą w tym samym czasie przystąpić godziwie do bierzmowania.
 • Przed bierzmowaniem proboszcz ma prawo zbadać wiedze religijną kandydata, zanim przedstawi biskupowi prośbę o udzielenia sakramentu.
 • Kandydaci do bierzmowania oprócz spotkań formacyjnych uczestniczą w życiu sakramentalnym i liturgicznym Kościoła, wybierają wierzących i bierzmowanych świadków oraz zastanawiają się kto będzie patronem ich bierzmowania.
 • Wierzący parafianie, którzy zaniedbali przyjęcie tego sakramentu lub osoby, które nie mogły go przyjąć w swoim czasie, zgłaszają proboszczowi wolę przygotowanie się do bierzmowania – oczywiście odpowiednio wcześniej.