Nasze stare organy zostały w tym tygodniu zdemontowane. Przed nami co najmniej dwutygodniowe prace wykonawcze nowej posadzki. Wszystko to jest możliwe dzięki Waszej ofiarności.