LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA I NIEDZIELĘ ADWENTU
27 listopada 2016 r.


Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

1. W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zamknęliśmy II Synod Archidiecezji Katowickiej. Był on znaczącym wydarzeniem w życiu naszego lokalnego Kościoła. Na synodzie przeplatały się ze sobą tradycja i współczesność, praktyka diecezjalna i nowe wyzwania. Prace nad ostatecznym kształtem dokumentów synodalnych trwały cztery lata; dziś stanowią one duszpasterską pomoc na teraźniejszość i przyszłość naszej archidiecezji. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w prace synodu: członkom parafialnych zespołów synodalnych i poszczególnych komisji oraz tym, którzy zostali powołani na synod i uczestniczyli w sesjach plenarnych. Bóg zapłać wszystkim, którzy w II Synodzie uczestniczyli duchowo, wspierając go swoją modlitwą.

2. W minioną niedzielę papież Franciszek zamknął drzwi święte Bazyliki św. Piotra w Rzymie i zakończył Rok Miłosierdzia w całym Kościele powszechnym. Celem jubileuszu było wzmocnienie wiary w Boże Miłosierdzie i zawierzenie mu swego życia. W tym czasie doświadczyliśmy wielu szczególnych łask. Trudno jest nawet podsumować ogrom tego duchowego dobra, ponieważ wiele religijnych przeżyć dokonało się w konfesjonale, w czasie liturgii, na pielgrzymim szlaku, w osobistej modlitwie.
Nadzwyczajny jubileusz został zakończony, nie może jednak skończyć się wraz z nim praktyka uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy. Bądźmy zawsze miłosierni jak Ojciec nasz jest miłosierny. A nasze serca niech wypełniają radość i wdzięczność za to, co Bóg bogaty w miłosierdzie uczynił w życiu każdego i każdej z nas. Bądźmy też wdzięczni za przypomnienie, że jesteśmy pielgrzymami; zmierzającymi już nie tyle do bramy miłosierdzia, ile wędrującymi ku wiecznemu Jeruzalem – do Domu Ojca!

3. Bracia i Siostry! Wraz z dzisiejszą niedzielą otrzymujemy dar nowego roku liturgicznego, w którym „Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od wcielenia i narodzenia aż do wniebowstąpienia, do dnia Pięćdziesiątnicy oraz do oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pana” (KL 102).
Te zbawcze czyny Jezusa Chrystusa przypominamy sobie, ilekroć podczas Eucharystii wypowiadamy wyznanie wiary. W czasie każdej Mszy św. uobecniamy i przeżywamy nade wszystko tajemnicę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który
w wieczerniku wyposaża swoich uczniów na drogę; daje im Ducha Świętego i poleca, by szli i głosili Dobrą Nowinę: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15). Wybrzmiewa to także w słowach liturgicznego rozesłania: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Ten sam Duch, który uczynił nas dziećmi Bożymi, pobudza nas do ewangelizacji. W chrześcijańskim powołaniu mieści się również misja. Uczestnicząc w życiu Kościoła, powinniśmy stale powtarzać za Izajaszem: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8).

4. „Idźcie i głoście!” – tak brzmi hasło nowego, rozpoczynającego się dziś roku liturgicznego i duszpasterskiego. Misja głoszenia jest naszym indywidualnym i wspólnotowym obowiązkiem. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do apostolskiego zaangażowania. Człowiekowi, który spotkał na swej drodze Jezusa i uwierzył sercem, obce są obojętność i bierność. Bliskie jest mu natomiast pragnienie, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, by także inni poznali prawdziwego Boga i drogę zbawienia. Polecenie: „Idźcie i głoście” zawiera w sobie wezwanie do aktywności, do działania, do włączenia się w głoszenie Ewangelii. Na mocy chrztu świętego jesteśmy powołani, by być w swojej codzienności misjonarzami i apostołami. Zaś miejscem głoszenia Dobrej Nowiny są nie tylko parafia, rodzina, szkoła, ruchy i stowarzyszenia apostolskie, ale także media oraz cała przestrzeń publiczna. Wszędzie potrzeba świadków Chrystusa, a potrzebny jest każdy – zarówno duchowni, osoby życia konsekrowanego, jak i wierni świeccy.

5. Bracia i Siostry! W podjęciu wezwania do głoszenia Ewangelii pomogą nam dokumenty II Synodu Archidiecezji, w których synod zebrał to, co Duch mówi naszemu lokalnemu Kościołowi. Dokumenty te dotarły już do każdej parafii, są również dostępne w internecie. Wzywam zatem parafialne rady duszpasterskie, ruchy i stowarzyszenia do podejmowania zadań zaleconych w synodalnych dokumentach. Ze świadomością wspólnej odpowiedzialności za Kościół powinniśmy wszyscy włączyć się teraz w ich realizację!
Trzeba pamiętać, że dziś od każdego z nas zależą losy Ewangelii. Musimy iść i głosić. Nie trzeba nawet wychodzić ze swego środowiska, bo w każdym środowisku rodzinnym i społecznym potrzebni są świadkowie, którzy nie tyle powtarzają słowa Ewangelii, ile według nich żyją. Ta forma świadectwa jest dziś najbardziej potrzebna i oczekiwana. Polega ona na ukazywaniu obecności Chrystusa własnym życiem, poprzez pełnienie codziennych obowiązków i podejmowanie konkretnych decyzji zgodnie z Ewangelią. We wszystkich środowiskach potrzebni są dzisiaj przede wszystkim wiarygodni świadkowie. Chrystusowy uczeń nigdy nie jest biernym i obojętnym obserwatorem wydarzeń, lecz czuje się odpowiedzialny za przemianę rzeczywistości społecznej, politycznej, ekonomicznej i kulturowej. Zachęcam Was i proszę, abyście w tym duchu przeżywali rozpoczynający się Adwent. Niech będzie on czasem czuwania i zaangażowania.

6. Wykorzystajmy czas Adwentu na to, aby wznieść nasze serca ku Jezusowi, tak by noc Jego narodzenia mogła przemienić nas i naszych najbliższych.
Święty Paweł wzywa: „Odrzućmy uczynki ciemności. Żyjmy przyzwoicie: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości”. Te stanowcze słowa apostoła, wzywające do odrzucenia zła, są zaledwie programem minimum, a trzeba programu maksimum, który zawarty jest w kolejnym zdaniu: „Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom”. Trzeba podjąć trud upodobnienia się do Chrystusa!
Niech ten czas nie wyczerpuje się wyłącznie w zewnętrznych przygotowaniach i w manii zakupów! Przecież w minioną niedzielę wybraliśmy Jezusa Chrystusa na swego Króla i Pana, więc naszą powinnością jest budowanie przestrzeni Jego
królestwa: królestwa prawdy i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Budujmy więc taką właśnie przestrzeń, świadomi, że zbliża się dzień Syna Człowieczego, który będzie dniem naszego sądu. Jezus wzywa każdą i każdego z nas: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 24,42).
Jak mamy się przygotować na to powtórne przyjście Pana? Jakiej czujności i gotowości potrzebujemy w okresie Adwentu? Chodzi o to, by każdego dnia żyć dla Boga! Modląc się, rozważając Pismo Święte i przyjmując łaskę miłosierdzia w sakramencie pokuty, możemy codziennie chodzić „Jego ścieżkami” i otwierać się coraz bardziej na Boga, który jest i który przychodzi!
W Adwencie nie przygotowujemy się jedynie do obchodów wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości – przyjścia Jezusa na świat dwa tysiące lat temu. Pragniemy, by przyszedł On do naszych serc już dzisiaj. Dlatego w adwentowe dni wołamy: „Marana tha… Przyjdź, Panie Jezu” (Ap 22,20). Niech to wołanie rozbrzmiewa w naszych sercach.
Święty Jan Paweł II, stojąc niegdyś przed obliczem Jasnogórskiej Pani, wyjaśnił znaczenie słowa „czuwam”:
„Czuwam – to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam, nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężyć je w sobie (…) Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów” (por. rozważania Jana Pawła II przed Apelem Jasnogórskim, 18 czerwca 1983).
W świetle tych słów świętego papieża zapytajmy siebie samych: Czy nasze życie jest czuwaniem? Czy jesteśmy ludźmi sumienia? Czy dostrzegamy potrzebujących, wykluczonych? Na te proste pytania trzeba dać jasne, przekonujące odpowiedzi, które mają rangę świadectwa!

7. Drodzy Diecezjanie! Wraz z Adwentem w wielu parafiach naszej archidiecezji rozpoczyna się wizyta duszpasterska zwana „kolędą”. Jej treścią jest przede wszystkim wspólna modlitwa, błogosławieństwo rodzin, mieszkań i domów, a także rozmowa. Niech przedmiotem tej rozmowy stanie się temat nowego roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”, czyli sprawa zaangażowania wszystkich parafian w dzieło ewangelizacji, w tym także w realizację wskazań II Synodu Kościoła katowickiego.

Błogosławieństwo, które wnoszą do Waszych rodzin Wasi duszpasterze, pragnę wesprzeć znakiem pasterskiego błogosławieństwa i dziś je wypowiedzieć:

Niech Was i Wasze rodziny błogosławi Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty!

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

ZAPROSZENIE DO KATEDRY NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
I ZAMKNIĘCIE II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Drodzy Diecezjanie!

Dobiega końca kolejny Rok Liturgiczny. Był to czas szczególny, bogaty w wydarzenia. Przeżywaliśmy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Nasz naród obchodził 1050. rocznicę chrztu Polski, pozwalającą nam na powrót do korzeni wiary. Odbyły się niezapomniane Światowe Dni Młodzieży – święto młodego Kościoła. Ostatnim akcentem tego roku była narodowa pielgrzymka do progów apostolskich. Zaś w naszej archidiecezji kończymy II Synod. Wszystko to skłania nas do wyśpiewania Bogu hymnu wdzięczności i uwielbienia: Te Deum laudamus.
W ostatnią niedzielę roku liturgicznego skierujemy nasze serca ku Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata, któremu zawierzamy nasze rodziny, parafie, wspólnoty; Archidiecezję, Ojczyznę i Kościół. Dokonamy tego poprzez odmówienie aktu oddania we wspólnotach parafialnych.
Serdecznie zapraszam do wspólnego dziękczynienia w niedzielę 20 listopada podczas Mszy św. o godz. 12 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Do udziału w uroczystej liturgii zapraszam rodziny oraz przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach. Zapraszam członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z okazji ich patronalnego święta; członków Parafialnych Zespołów Synodalnych i wszystkich powołanych na II Synod; duchowieństwo i osoby życia konsekrowanego.
II Synod Kościoła katowickiego zakończymy po Eucharystii podpisaniem uchwał synodalnych; następnie kolejnej grupie szczególnie zasłużonych diecezjan zostaną wręczone pamiątkowe medale „Pro Christi Regno”, wyrażające wdzięczność za zaangażowanie w dzieło budowania i umacniania Królestwa Bożego w naszej archidiecezji.
Siostry i Bracia! W codziennym życiu zabiegajmy o pomnożenie chwały Chrystusa Króla – naszego Pana i Zbawiciela, dziękujmy nieustannie za Jego nieskończone Miłosierdzie, które okazuje z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadajmy na Bożą Miłość. Niech udział w niedzielnej Eucharystii w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wspomoże nas w realizacji tych zobowiązań i przyczyni się do naszego uświęcenia. Niech Pan, któremu się powierzamy, pomaga nam porządkować naszą codzienność i posłannictwo Kościoła. Módlmy się gorliwie, aby nasze rodziny, środowiska życia i pracy i cały świat objęło Jego Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

SŁOWO PASTERSKIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
PRZED ŚWIATOWYMI DNIAMI MŁODZIEŻY
na niedzielę 10 lipca 2016 roku

Drodzy Diecezjanie!
 
  1. W trwającym Roku Miłosierdzia warto wspomnieć, że w chrześcijańskiej tradycji zachowane jest przekonanie, iż dzisiejsza Ewangelia, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, opowiada prawdziwą historię. Nie jest jednak dokładnym opisem jednego z napadów, które zdarzały się na drodze z Jerozolimy do Jerycha, lecz przedstawia historię zbawienia.
 
  Czytamy w homilii Orygenesa:
„Człowiekiem, który schodził, jest Adam,
Jerozolima to raj,
Jerycho to świat;
zabójcy to diabeł,
kapłan to Prawo,
lewita to prorocy,
Samarytanin to Chrystus;
rany to nieposłuszeństwo,
zwierzę, na które go wsadził, to ciało Chrystusa,
gospoda przyjmująca wszystkich chcących wejść to Kościół,
dwa denary to Bóg - Ojciec i Syn,
gospodarz to pasterz Kościoła, któremu powierzona została troska o chorego;
to, iż samarytanin obiecuje wrócić, jest zapowiedzią
drugiego przyjścia Zbawiciela” (Orygenes, Hom. in Lc.34).
 
  Bracia i Siostry!
  Przez bramę Chrztu świętego weszliśmy w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, które poprzez sakramenty aktualizuje się w Kościele także i w naszym pokoleniu. W trwającej i spełniającej się wciąż historii zbawienia nie wolno nam być statystami, lecz trzeba w niej aktywnie uczestniczyć. Wyrazem uczestnictwa jest realizowanie objawionej woli Bożej, Bożych przykazań, zwłaszcza tego pierwszego i najważniejszego, jak go określił Jezus Chrystus: „Będziesz miłował…Pana, Boga swego,…a swego bliźniego jak siebie samego”.
Ewangeliczna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie kończy się słowami: Idź i ty czyń podobnie. To polecenie odnosi się do każdego z nas. Winniśmy naśladować miłosiernego Samarytanina, tym bardziej, że w sakramencie Chrztu doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i nieustannie go doświadczamy.
 
Drodzy Diecezjanie!
  2. Wkrótce będziemy mieli wyjątkową okazję, by bardzo konkretnie zaświadczyć o Bożym miłosierdziu podczas Światowych Dni Młodzieży. Nasz kraj, całe nasze społeczeństwo, a zwłaszcza wspólnota Kościoła jest gospodarzem tego niezwykłego spotkania młodych chrześcijan i osób poszukujących z Piotrem naszych czasów, papieżem Franciszkiem.
Inspiratorem spotkań młodego Kościoła był Ojciec Święty Jan Paweł II. Po raz pierwszy zaprosił On młodzież świata do Rzymu na Niedzielę Palmową 1984 roku, aby razem z Nim przeżywała Jubileusz Odkupienia. Zaś Niedziela Palmowa 1986 roku została ogłoszona pierwszym Światowym Dniem Młodzieży. Z tych wydarzeń wyrosły cykliczne spotkania z Papieżem, na które On sam zaprasza młodzież do wybranego miejsca i kraju. Patrząc dziś na Światowe Dni z perspektywy lat, nie mamy wątpliwości, że każde spotkanie młodego Kościoła jest dziełem Ducha Świętego, który gromadzi w jedno, objawia prawdę o Bogu i buduje wspólnotę Kościoła oraz jedność ludzkiej rodziny.
Główne wydarzenia tegorocznych Światowych Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, a ich treścią będzie wspólna modlitwa z papieżem Franciszkiem i wzajemne świadectwo wiary. Święto Młodych będzie także czasem rekolekcji, słuchania słowa Bożego oraz siebie nawzajem.
 
  3. Światowe Dni Młodzieży mają obecnie dwie zasadnicze części: „Dni w Diecezji” oraz „Wydarzenia Centralne”.
Na czas Światowych Dni Młodzieży polskim diecezjom nadano nazwy biblijne. Określona nazwa charakteryzuje daną diecezję, a także zapowiada, jakimi treściami gospodarze chcą podzielić się ze swoimi gośćmi. Archidiecezja Katowicka przyjmie nazwę Góry Karmel. Na mapie Ziemi Świętej jest ona związana z prorokiem Eliaszem, wyznaniem wiary i zaufaniem Panu Bogu; jak również z Matką Bożą, która przez swoje fiat uczyniła nam wielkie rzeczy!
„Dni w Diecezji” będziemy przeżywać od 20 do 25 lipca. Młodzi z różnych stron świata spotkają się z wami we wspólnotach parafialnych. Będzie to dla wszystkich okazją i szansą udziału w święcie wiary i radości razem z młodymi, których przyjmiecie wielkodusznie pod swój dach!
Nie zabraknie także wydarzeń i spotkań ponad parafialnych, o szerszym zasięgu, promujących nasz Kościół lokalny oraz poszczególne miasta i gminy.
Głównym wydarzeniem podczas „Dni w Diecezji” będzie spotkanie w dniu 23 lipca na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Przybędą tam wszyscy pielgrzymi, nasi goście. Do udziału zapraszam również wiernych Archidiecezji Katowickiej, szczególnie wolontariuszy, młodzież, rodziny przyjmujące młodych pielgrzymów. Zapraszam tych, którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie w 1991 r. i uczestników spotkania z Janem Pawłem II na Muchowcu w 1983 r.
W programie tego spotkania będzie prezentacja wspólnot międzynarodowych oraz widowisko z udziałem orkiestry symfonicznej, aktorów i solistów. Przewidziana jest przede wszystkim uroczysta Eucharystia, a także wieczorny koncert gwiazd muzyki chrześcijańskiej.
 
  4. Po zakończeniu „Dni w Diecezji” będziemy przeżywali w Krakowie w dniach od 27 do 31 lipca wielkie święto wiary pod przewodnictwem Piotra naszych czasów. Do udziału w tym spotkaniu zapraszam wszystkich młodych, zwłaszcza tych, wciąż niezdecydowanych!
Wszystkich diecezjan Archidiecezji Katowickiej zapraszam także do udziału w Mszy św. pod przewodnictwem papieża Franciszka 28 lipca w Częstochowie. Ta Eucharystia będzie wielkim dziękczynieniem w ramach Roku Jubileuszowego 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ułatwieniem w dotarciu do Częstochowy będzie darmowa komunikacja kolejowa, którą w tym dniu zapewniają Koleje Śląskie dzięki życzliwości Samorządu Województwa Śląskiego.
 
  Siostry i Bracia! Młodzi różnego wieku!
  5. Każdy i każda z was ma możliwość skorzystania z bogactwa Światowych Dni Młodzieży. Wykorzystajmy dar niezwykłego czasu łaski, aby Boże Miłosierdzie przeniknęło nasze życie, a ojczyzna i archidiecezja stały się jednym wielkim Polem Miłosierdzia – Campus Misericordiae.
Już dziś serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie wydarzeń tegorocznych Światowych Dni Młodzieży: rodzinom, które otwarły swoje domy i mieszkania dla młodych z różnych stron świata, wolontariuszom, zaangażowanym kapłanom, samorządom miast i gmin wspierającym „Dni w Diecezji”, instytucjom wspomagającym to wielkie święto młodych, młodzieży Diecezjalnych i Parafialnych Centrów ŚDM, wszystkim ludziom dobrej woli. Wszystkim Bóg zapłać za wasz trud, ofiarowany czas i poświęcenie.
 
  Bracia i Siostry!
  Bądźmy wobec wszystkich, zwłaszcza w czasie Światowych Dni Młodzieży, świadkami Bożego Miłosierdzia. Zapiszmy je uczynkami miłosierdzia, realizowaniem przykazania miłości Boga i bliźniego, wytrwałą postawą samarytańskiej służby i pomocy!
Zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii, a także udającym się do Krakowa i Częstochowy, mówię: do zobaczenia na szlakach pielgrzymowania!
Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
 
 
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
 
Katowice, 6 lipca 2016 r., we wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
VA I – 7721/16
Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z odsłonięciem i pobłogosławieniem
pomnika kardynała Augusta Hlonda
 
 
  Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry!
  Dnia 5 lipca 2016 r. będziemy przeżywali 135. rocznicę urodzin pierwszego biskupa katowickiego, dziś Sługi Bożego, kardynała Augusta Hlonda (ur. 5 VII 1881 r.). Jego życie i pasterskie posługiwanie jest trwałym przykładem i zarazem wyzwaniem dla nas wszystkich. Wspomnienie dnia urodzin Kardynała staje się dobrą okazją do utrwalenia pamięci o Jego życiu i posłudze dla Kościoła Powszechnego, Kościoła w Polsce oraz dla diecezji katowickiej, której przewodził najpierw jako administrator apostolski, a potem jako jej pierwszy biskup.
 
  Właśnie w dniu rocznicy urodzin tj. wtorek, 5 lipca br., odsłonimy i pobłogosławimy pomnik Sługi Bożego Augusta Hlonda w sąsiedztwie gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. Kardynała przedstawiono w pozycji siedzącej z różańcem w ręku. Spogląda na katowicką katedrę. Na cokole umieszczono Jego słowa: „Kto z Bogiem pracuje, kładzie fundament pod dzieła, które przetrwają wieki, bo tylko opierając się na Bożym prawie można dokonać wielkich dzieł”. 
  Serdecznie zapraszam wszystkich Diecezjan, a w sposób szczególny mieszkańców Katowic i Mysłowic do udziału w tym wydarzeniu, które rozpoczniemy celebracją Mszy św. o godz.12 w katowickiej katedrze.
 
  Pragniemy utrwalić w sercach i w kamieniu naszą wdzięczną pamięć o wybitnym Kardynale – Prymasie Polski; położył przecież solidny fundament pod gmach Kościoła katowickiego, na którym budowali i budują wszyscy Jego następcy.
 
  Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
 
 
+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
 
 
VA I – 7720/16
Katowice, 30 czerwca 2016 r.
KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJI: GLIWICKIEJ, OPOLSKIEJ, SOSNOWIECKIEJ ORAZ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE.
 
Bracia i Siostry!
 
Dnia 2 czerwca br. zarejestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły różne podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz niektóre organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców.
 
Postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy.
 
Drodzy Diecezjanie!
Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej – jako pasterze naszych diecezji – zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów. Więcej informacji na ten temat oraz wzór deklaracji popierającej wspomniany projekt znajdziemy w dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego”. Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w Parafialne Zespoły Caritas.
 
Jeśli ta inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, to – w myśl zawołania utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – może doprowadzić do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej”. Nie ulega wątpliwości, że stoimy przed nową szansą przeżywania niedzieli w całej wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku, odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto niedziela może znów stać się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty religijnej i narodowej.
 
Bracia i Siostry!
Mamy nadzieję, że po skutecznie przeprowadzonej akcji zbierania podpisów i przekazania ich do Sejmu, Parlament Rzeczypospolitej przyjmie ustawę, która przywróci polskiemu społeczeństwu niedzielę zasadniczo wolną od pracy. Skutecznym i społecznie zaakceptowanym funkcjonowaniem tej zasady cieszy się od lat wiele krajów europejskich, a wśród nich m.in. Austria, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Francja oraz Wielka Brytania. Co więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji tego państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej. Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy!
 
Wszystkim, zarówno zaangażowanym, jak i popierającym to przedsięwzięcie własnym podpisem, a tym samym angażującym się w obronę świętowania niedzieli – dnia dla Boga i dla rodziny, z serca błogosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
 
Szczęść Boże!
Gliwice – Opole – Sosnowiec – Katowice , 14 czerwca 2016 r.
VA I – 7718/16
 
Podpisali:
 
† Andrzej Czaja                 †Jan Kopiec
Biskup Opolski                   Biskup Gliwicki
 
†Grzegorz Kaszak             † Wiktor Skworc
Biskup Sosnowiecki           Metropolita Katowicki
SŁOWO PASTERSKIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA XIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ I PO ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY
7 sierpnia 2016 roku
 
Drodzy Diecezjanie!
1. Bardzo optymistycznie brzmi pierwsze zdanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: …spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Uświadamia nam ono działanie Boga, który troszczy się o swoje dzieci, zapewniając im bliskość i przyszłość.
Dar Królestwa, jego tajemnice i naturę ukazuje nam Boży Syn w ewangelicznych przypowieściach. On też wzywa – jak słyszeliśmy w Ewangelii – abyśmy mając świadomość otrzymanego daru, trwali w postawie nieustannego czuwania w sprawach Królestwa, które nie jest z tego świata i wyraża się między innymi w dystansie do tego, co przemijające i materialne.
W kolejnych słowach Ewangelii zostały nam przybliżone obrazy, jak powinno wyglądać życie przeżywane jako czuwanie dla sprawy Bożego Królestwa. Ostatecznie chodzi o przylgnięcie do niego sercem, zgodnie z zauważoną przez Jezusa zasadą, że tam, gdzie nasz skarb, nasze wartości, tam i nasze serce, nasze uczucia i nadzieja.
Mając świadomość daru i powołania, aby przez słuchanie nauki Jezusa poznać tajemnicę Królestwa niebieskiego (Mt 13,11), trzeba trwać w postawie czuwania. Dzięki niej stajemy się ludźmi, których Chrystus określa szczęśliwymi: Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie, bo nie tylko spotka się z nimi, ale będzie im usługiwał, to znaczy: będzie im towarzyszył i pomoże znosić wszelkie doświadczenia i ciężar życia.
Przykładem człowieka czuwającego jest Abraham. Odczytany dziś fragment Listu do Hebrajczyków głosi pochwałę jego wiary. Przypomina jego ufność i całkowite zawierzenie Bogu. Abraham nie zachwiał się w wierze. Ufał Bogu bezgranicznie. Wiara pozwoliła mu wyjść zwycięsko z prób, na jakie został wystawiony. Abraham jest dla nas, chrześcijan, wzorem człowieka całkowicie zawierzającego swoje życie Bogu, dlatego że zaufał nadziei wbrew nadziei. To On przylgnął całym sercem do Boga. W Nim ulokował swoje nadzieje, życie i przyszłość. Z wiarą oczekiwał bezpiecznego miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Oczekiwania Abrahama spełniły się ostatecznie w Królestwie Bożym, głoszonym przez Jezusa Chrystusa.
Siostry i Bracia!
2. Prawdę o Królestwie Bożym, które jest w nas i staje się w Kościele i przez Kościół, mogliśmy przeżywać podczas minionych Światowych Dni Młodzieży. Doświadczaliśmy tego, podziwiając młodych całego świata, którzy przybyli do naszego kraju, by zamanifestować swoją wiarę w zbawcze orędzie Jezusa Chrystusa.
Dzisiejsza niedziela jest czasem, by za te minione dni wyśpiewać Bogu hymn dziękczynienia i uwielbienia, za wielkie święto wiary i Kościoła, który okazał się niezwykle gościnny. W naszej archidiecezji ponad 7 tysięcy rodzin zgłosiło gotowość przyjęcia młodych do swoich mieszkań i domów, co dało liczbę 18 tysięcy miejsc dla przybywających do naszego kraju. Ostatecznie z tej szczodrej oferty skorzystało 12 tysięcy pielgrzymów, którzy wraz z naszą młodzieżą przeżywali w archidiecezji katowickiej tydzień przygotowania do wydarzeń centralnych w Krakowie. Bóg zapłać wszystkim rodzinom i parafiom – za chrześcijańską gościnność, za życzliwość i otwartość, za świadectwo wiary i za wszystkie spotkania we wspólnotach parafialnych. W ich przygotowanie – już od dłuższego czasu – angażowała się młodzież, angażowało duchowieństwo, angażowały wspólnoty zakonne, grupy parafialne oraz ruchy i stowarzyszenia wiernych świeckich. Wszystkie działania, a nade wszystko modlitwa w intencji Światowych Dni Młodzieży, przygotowały dobry klimat dla tych Dni, ożywiając przy tym lokalne wspólnoty, parafię i całą archidiecezję.
Minione wydarzenia Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji katowickiej promowały nasz region, całą Polskę, nasze tradycje i kulturę. Pielgrzymi z różnych stron świata chętnie włączyli się w bogatą ofertę inicjatyw, dzięki czemu mogliśmy w minionych już dniach doświadczyć radości i autentyzmu przeżywania wiary przez młody Kościół. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim Młodym naszej archidiecezji – za współtworzenie Światowych Dni Młodzieży poprzez udział w Dniach w Diecezji i Wydarzeniach Centralnych w Krakowie. Dziękuję wszystkim wolontariuszom – za kreatywność, za przygotowanie Dni w Diecezji, a szczególnie „Spotkania na Górze Karmel” na katowickim Muchowcu, za poświęcony czas i dzielenie się dobrem. Bóg zapłać wolontariuszom Diecezjalnego Centrum ŚDM za prawie trzyletnią posługę w wielu sekcjach i koordynację wszystkich wydarzeń. Za tym zaangażowaniem kryje się bogaty dar czasu, dar czuwania dla sprawy Królestwa Bożego!
Serdeczne podziękowanie przekazuję wszystkim duszpasterzom, zarówno księżom proboszczom, jak i wikariuszom oraz katechetom – za zaangażowanie, za towarzyszenie młodzieży, za współpracę z Diecezjalnym Centrum. Koordynatorom rejonowym za staranne przygotowanie miejsc pobytu pielgrzymów i za organizację wielu wydarzeń w rejonach, które objawiały „Boga bogatego w miłosierdzie”.
Słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem władz państwowych i samorządowych. Jesteśmy wdzięczni władzom województwa śląskiego i urzędu marszałkowskiego za dostrzeżenie szansy, jaką niosły Światowe Dni Młodzieży dla promocji naszej małej Ojczyzny oraz za uznanie niejako za swoje tych wydarzeń, co się wyrażało nie tylko w słownej życzliwości. Nabrała ona kształtu bardzo konkretnych działań. Serdecznie dziękuję za współorganizowanie wydarzeń, za życzliwą współpracę, a nawet za uruchomienie przez Śląskie Koleje Regionalne darmowej komunikacji kolejowej do Częstochowy w dniu obecności tam papieża Franciszka.
Dziękuję wszystkim Służbom – za życzliwość i profesjonalizm w wykonywaniu zadań. Podziwialiśmy serdeczność, dyspozycyjność i skuteczność działania wojska, straży granicznej, policji, straży miejskiej i służby zdrowia.
Słowa podziękowania kieruję również do pracowników mediów za promocję Światowych Dni Młodzieży, za życzliwe i obiektywne relacje z wydarzeń. W szczególny sposób dziękuję TV Katowice, Radiu Katowice i Radiu eM za przekaz, dzięki któremu uczestnikami tych niezwykłych wydarzeń było wielu mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza rodzice młodzieży i chorzy.
Serdecznie dziękuję miastu Katowice za życzliwe włączenie się w organizację centralnego wydarzenia Dni w Diecezji, za spotkanie na lotnisku, które wielu przypomniało historyczną wizytę Jana Pawła II w naszym mieście w 1983 roku.
Dziękuję strukturom kościelnym i miejskim miasta Mysłowice, które na kilka dni zostały włączone w organizację Wydarzeń Centralnych w Krakowie, za przyjęcie ponad 3 tysiące pielgrzymów, za organizację katechez i Festiwalu Młodych.
Bóg zapłać wszystkim, szczególnie chorym, za modlitwę i każde duchowe wsparcie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, rodzin, parafii, miast i gmin oraz innych podmiotów życia społecznego mogliśmy w archidiecezji katowickiej przyjąć ponad 12 tysięcy pielgrzymów, pochodzących z 55 krajów, ze wszystkich kontynentów. Jest więc za co Bogu dziękować i śpiewać hymn wdzięczności Te Deum laudamus za owocność współpracy i współdziałania. Niech to doświadczenie nie będzie zapomniane i niech nas mobilizuje do dalszego działania na rzecz dobra wspólnego.
Siostry i Bracia!
3. Światowe Dni Młodzieży to był czas nie tylko świętowania naszej wiary i przywiązania do Piotra naszych czasów. Był to czas dziękczynienia za chrzest Polski i czas wypraszania Bożego miłosierdzia. Wielu naszych gości – zaskoczonych serdecznością przyjęcia i gościnnością – zapewniało nas o wdzięczności wypowiadanej modlitwą i o modlitwę prosiło. Niech zatem nie zniknie z naszych ust modlitwa zaufania: Jezu, ufam Tobie. Tą modlitwą chcemy otaczać szczególnie młodzież, która przybyła z krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani lub w mniejszości.
Wszyscy winniśmy wrócić do nauczania papieża Franciszka, które kierował nie tylko do młodych. Wspominajmy również jego gesty, a zwłaszcza czyny miłosierdzia, wśród których nie sposób zapomnieć odwiedzin chorego kard. Franciszka Macharskiego, który w miniony wtorek przekroczył ostatecznie próg śmierci i przeszedł do życia w domu Ojca. Zmarłego kardynała Franciszka, który był wiernym czcicielem Matki Boskiej Piekarskiej, polecajmy w modlitwach Bożemu miłosierdziu!
Drodzy Młodzi!
Za miniony, niezapomniany czas Światowych Dni Młodzieży chcemy wspólnie dziękować Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia i naszych świętych patronów. Nasze wspólne dziękczynienie wypowiemy modlitwą w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w sobotę, 17 września br.
W to modlitewne spotkanie, które rozpocznie się o godz. 10.00, chcemy włączyć dziękczynienie za sakrament bierzmowania młodzieży naszej archidiecezji. Zapraszam już dziś tegorocznych bierzmowanych na archidiecezjalne dziękczynienie za dar Ducha Świętego, zapraszam również wszystkich wolontariuszy ŚDM i wszystkich uczestników „Dni w Diecezji” oraz wydarzeń w Krakowie. Raz jeszcze zjednoczmy się we wspólnej modlitwie, o którą tyle razy prosił papież Franciszek, wskazując równocześnie konkretne intencje. Prosił też usilnie, abyśmy jego samego i jego posługę wspierali modlitwą.
Bracia i Siostry!
Za ten miniony czas, za wspólnotowe przeżywanie radości Ewangelii, za to święto wiary i młodości, za spotkanie z Papieżem, za radość, pokój, gościnność i bezpieczeństwo – niech Bóg będzie uwielbiony!
 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Niech hasło tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, które młodzież przyjęła za swoje, stanie się dla każdego z nas programem na naszą codzienność.
Drodzy uczestnicy niedzielnej liturgii!
To nasze zadanie. Niech jego wypełnianie wspomoże błogosławieństwo Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

Twoja krew

Dołącz do nas !

Msza św. gregoriańska

II Synod Archidiecezji Katowickiej

Radio Opoka.fm

Synod Katowice

 

Wirtualna wycieczka do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Parafia Kokoszyce

Parafia Rzymsko-Katolicka
 Niepokalanego Serca Maryi
w Kokoszycach
ul. Pałacowa 5, 44-373 Wodzisław Śląski
tel. 032 456 21 74

Konto Bankowe PKO BP o/Rybnik

08 1020 2472 0000 6702 0019 6238

 

Msze święte
- poniedziałek, środa 7.00
-  wtorek,czwartek piątek i sobota 17.00
- niedziele 8,00,10.30,16.00

Gościmy na stronie

Dziś 71

Wczoraj 88

Tydzień 239

Miesiąc 798

Ogółem 339257

Currently are 15 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions