Drodzy Diecezjanie !

W dniach 17-18 czerwca br., po raz pierwszy w Katowicach, odbędzie się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.
Zamykać ono będzie obchody Roku Jubileuszowego – 750. lecia śmierci św. Jacka Odrowąża, głównego patrona Metropolii Katowickiej. W czasie tego Roku Jubileuszowego przeżywaliśmy pielgrzymkę Metropolitalną do Rzymu, gdzie zrodziło się Metropolitalne Święto Rodziny. W tym roku przypada również 25. lecie pobytu Jana Pawła II w Katowicach.
Punktem kulminacyjnym tych uroczystości będzie Msza św. w Katedrze Chrystusa Króla w środę 18 czerwca br. o godz. 12.00, odprawiona z udziałem obecnych na obradach kardynałów, arcybiskupów i biskupów.
Do udziału w tej Mszy św. serdecznie zapraszam wszystkich wiernych z naszej archidiecezji.
Proszę o modlitwę w intencji Kościoła w Polsce.
Wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.


Katowice, 10.06.2008 r. VAI - 6874/08

Szczęść Boże !
+ Damian Zimoń

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z TRAGEDIĄ W KOPALNI „BORYNIA”
W JASTRZĘBIU ZDROJU

Drodzy Diecezjanie.

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o tragedii, która 4 czerwca br. miała miejsce w kopalni „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju. Dla nas wszystkich, mieszkających na śląskiej ziemi, jest to wydarzenie szczególnie trudne. Tragedia ta dotyka najmocniej rodziny zmarłych i rannych górników. Chcemy dzielić ich ból.
Proszę o modlitwę w intencji zmarłych i poszkodowanych górników, cierpiących w szpitalach.
Wszystkich, którzy doświadczają w tych chwilach cierpienia, szczególnie rodziny ofiar, otaczamy naszą życzliwością i pomocą.
Caritas Archidiecezji Katowickiej wesprze finansowo poszkodowane rodziny.
Modlę się za wszystkich dotkniętych tą tragedią i błogosławię.


Abp Damian Zimoń Metropolita katowicki
Katowice, 5. 06. 2008 r. VAI - 6873/08

 

Drodzy Diecezjanie !
Wszyscy jesteśmy świadkami tragicznych wydarzeń w Birmie spowodowanych przejściem cyklonu. Kataklizm ten głęboko nas zasmucił i poruszył sumienia ludzi dobrej woli na całym świecie, którzy śpieszą z pomocą charytatywną
Kościół w naszej archidiecezji nie może pozostać bierny wobec tak wielkiego ludzkiego cierpienia. Dlatego zwracam do wszystkich Diecezjan o pomoc ofiarom cyklonu w Birmie.
Proszę o modlitwę w intencji tragicznie zmarłych i poszkodowanych. Proszę również o dar materialny w postaci ofiar pieniężnych. Zostaną one zebrane przed kościołami naszej archidiecezji w niedzielę 18 maja br. i przekazane potrzebującym za pośrednictwem Caritas Polska.
Za wszelką pomoc okazaną poszkodowanym, którzy oczekują wsparcia i miłości, składam Diecezjanom serdeczne Bóg zapłać.Katowice, 8.05.2208 r. VAI - 6596/08

Szczęść Boże !
+ Damian Zimoń

Bądźmy uczniami Chrystusa
List pasterski na I niedzielę Adwentu 2007

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, czas przeżywania na nowo tajemnic życia Jezusa oraz prawd naszej wiary. Temat duszpasterski rozpoczynającego się roku brzmi: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. W naszej diecezji do tego tematu chcemy dodać: „Bądźmy uczniami Chrystusa w rodzinie”.

Co znaczy być uczniem Chrystusa?

Być uczniem Chrystusa to znaczy najpierw przebywać z Chrystusem, czerpać siły z Jego słowa i obecności w naszym życiu, a następnie głosić tę prawdę ludziom, wśród których żyjemy.

Uczniem Chrystusa jest ten, kto słucha Słowa Bożego, przyjmuje je sercem „szlachetnym i dobrym, i wydaje owoc przez swą wytrwałość” (Łk 8,15). Uczniem Chrystusa jest ten, kto próbuje naśladować Mistrza zgodnie ze wskazaniami Kazania na Górze. Uczniem Chrystusa jest też ten, kto szuka Królestwa Bożego pośród swoich codziennych zajęć.

Uczeń Chrystusa czerpie moc z Eucharystii, która jest sercem Kościoła, źródłem i szczytem jego działalności, oraz z innych sakramentów świętych. Coraz pełniejsze uczestnictwo w Eucharystii jest dla ucznia Chrystusa zadaniem na całe życie.

Nawiązując do tematu: „Bądźmy uczniami Chrystusa”, przypomnijmy, że Chrystus powołuje każdego z nas do służby w swoim Kościele: jednych do służby kapłańskiej, innych do życia zakonnego, jeszcze innych do życia w samotności, większość do życia w małżeństwie i rodzinie. A właśnie powołanie do życia w rodzinie ma szczególne znaczenie dla Kościoła i społeczeństwa.

Uczeń Chrystusa w służbie rodzinie

Małżonkowie umocnieni sakramentem małżeństwa są wezwani przede wszystkim do tego, aby swoim życiem świadczyć o miłości, jaką Chrystus obdarza swój Kościół. Małżonkowie, trwając przy sobie pomimo różnorodnych trudności dnia codziennego, są świadkami miłości bezinteresownej, bezwarunkowej i nieodwołalnej. Jak istotne jest to świadectwo, wiedzą szczególnie ci, którzy przeżywają kryzysy i zwątpienia, którzy niejednokrotnie nie mają już sił, by podążać drogą wierności swojemu powołaniu. Świadectwo Waszego życia, drodzy małżonkowie, jest dla Kościoła szczególnie ważne.

Drodzy rodzice, jestem Wam wdzięczny za posługę apostolską wobec Waszych dzieci, a także w środowisku, w którym żyjecie: w rodzinie, gronie przyjaciół, znajomych i sąsiadów, w miejscu pracy i wypoczynku.

To Wy, drodzy rodzice, wprowadzacie dziecko w życie Kościoła, najpierw prosząc o chrzest, a następnie ucząc je modlitwy, pomagając stawać się chrześcijaninem przez przykład własnego życia oraz przekazując podstawowe prawdy wiary. To Wy kształtujecie chrześcijański system wartości u dorastających dzieci, wspieracie je, gdy przeżywają swoje pierwsze kryzysy. To dzięki tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie i ciepłej atmosferze w Waszych domach mamy młodych ludzi, którzy są nadzieją Kościoła i naszego społeczeństwa. Wy także wspieracie swoje dzieci, gdy zakładają rodziny lub wybierają powołanie kapłańskie czy zakonne. Bez Waszej modlitwy, wsparcia i często konkretnej pomocy byłoby im trudniej wytrwać w swoich postanowieniach i wyborach.


Dzięki Waszej pracy i wrażliwości realizuje się jedno z podstawowych zadań Kościoła, jakim jest świadczenie miłości bezinteresownej. Wy także często jesteście obliczem Kościoła pochylającego się nad człowiekiem potrzebującym.

Także parafia udziela różnorodnej pomocy rodzinie: wspierając materialnie, prowadząc ochronki i świetlice dla dzieci oraz młodzieży, organizując naukę i wypoczynek dla dzieci i młodzieży, prowadząc grupy wsparcia dla osób poszukujących pracy czy przeżywających różnego rodzaju kryzysy. Dziękując wszystkim zaangażowanym w podobne dzieła, zarówno kapłanom, jak i osobom świeckim, zachęcam do jeszcze większej wrażliwości na potrzeby tych, którzy żyją najbliżej nas.

Dziękuję członkom ruchów i stowarzyszeń działających na terenie naszej archidiecezji, którzy pomagają rodzinom w poradniach życia rodzinnego czy w Katolickim Telefonie Zaufania albo po prostu dając dobry przykład życia rodzinnego.

Jako duszpasterze zachęcamy rodziny do uroczystego przeżywania rocznic ślubu. Te ważne w życiu rodziny wydarzenia łączymy z Mszą Świętą.Przede wszystkim jednak chcemy wspierać Was w wychowaniu dzieci i młodzieży. Razem z katechetami w szkole towarzyszymy Wam, rodzicom, w przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej. Od kilkunastu lat pomagamy młodzieży lepiej przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, który uzdalnia młodych ludzi do podejmowania odpowiedzialności za siebie i swoją wiarę.Także media katolickie naszej archidiecezji – szczególnie Gość Niedzielny oraz radio eM wspierają rodzinę przez programy i artykuły, które przybliżają problematykę rodzinną. W przyszłości będą to czynić jeszcze lepiej.


Młodzież jako uczniowie Chrystusa

Wezwanie: „Bądźcie uczniami Chrystusa w rodzinie” jest skierowane nie tylko do osób dorosłych, ale także do młodzieży i dzieci. Również przed Wami Chrystus stawia zadanie stawania się Jego uczniami. Jan Paweł II, a za nim Benedykt XVI, mówią, że „jesteście przyszłością Kościoła”. Podzielam to zdanie i powtarzam: Wy jesteście przyszłością Kościoła i ojczyzny. Dlatego tak ważne jest, abyście się w sposób odpowiedzialny przygotowali się do zadań i wyzwań, jakie Was czekają.

Już teraz jesteście uczniami Chrystusa w środowisku, w którym żyjecie. Z uznaniem przyglądam się Waszemu podążaniu za Chrystusem, świadectwu Waszego życia, zaangażowaniu na rzecz Kościoła w katechezie szkolnej, w ruchach, stowarzyszeniach, różnych grupach pomocy, jako wolontariusze. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to proste w dzisiejszych czasach.Młodzieży szkół ponadgimnazjalnych proponujemy w parafii Przygotowanie bliższe do małżeństwa, podczas którego chcemy Was wspierać w uczeniu się brania odpowiedzialności za drugiego człowieka, za jego rozwój i relację z Bogiem.

Drodzy uczniowie szkół ponadgimanzjalnych, podczas tegorocznych odwiedzin duszpasterskich (kolędy) kapłani będą zapraszać każdą i każdego z Was do udziału w tym przygotowaniu. Wyjaśnią zamysł tych spotkań i odpowiedzą na Wasze pytania. Miejcie odwagę pytać duszpasterzy o wszystko, co Was w tej kwestii interesuje.

Przygotowanie to obejmuje cykl ponad 25 spotkań, które będą się odbywały, a może już się odbywają, w waszej parafii, a które pomogą Wam pogłębić zdobytą w szkole wiedzę o małżeństwie i rodzinie.

Spotkania te mają ułatwić Wam odnalezienie swojego miejsca we wspólnocie Kościoła powszechnego i parafialnego, wprowadzą Was w liturgię Kościoła i pomogą zrozumieć jej praktyczny wymiar. Są one okazją do tego, by rozwiać wątpliwości i znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania, dotyczące wiary, religijności, małżeństwa i rodziny, a także spraw moralnych. Małe grupy, w których będziecie się spotykać, umożliwiają rozmowę i dialog, na które nie zawsze jest okazja w szkole.

Chcemy Wam towarzyszyć także w tych momentach, w których dokonujecie konkretnych wyborów życiowych. Podobnie jak towarzyszymy młodemu człowiekowi przygotowującemu się do sakramentu kapłaństwa czy złożenia ślubów zakonnych, chcemy towarzyszyć i tym, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa.

Narzeczeni w naszej diecezji mogą przygotowywać się do sakramentu małżeństwa bądź to przez cykl dziewięciotygodniowych spotkań dla narzeczonych prowadzonych metodą dialogową, bądź w sposób tradycyjny: spotykając się najpierw z duszpasterzem, a następnie uczestnicząc w naukach przedślubnych, spotkaniu w poradni życia rodzinnego oraz dniu skupienia.

Zakończenie

„Bądźmy uczniami Chrystusa” oznacza zatem najpierw obecność Chrystusa w naszej codzienności, nieustanne przygotowywanie się do powierzonego nam zadania, a następnie świadczenie o Jezusie Chrystusie w codziennym życiu. Nie jest to na pewno łatwe zadanie, a poprzeczka zawieszona jest wysoko, jednak takie jest chrześcijaństwo. Chciejmy się z tym zmierzyć wszyscy: małżonkowie, rodzice, dzieci i młodzież, kapłani, siostry i bracia zakonni, a także osoby samotne.

Zachęcają nas do tego czytania dzisiejszej niedzieli. Izajasz zaprasza: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami”(Iz 2, 3).

Nie jest to łatwe zadanie, bo nie jest łatwo płynąć pod prąd w dzisiejszych czasach, we współczesnej kulturze, która pełna jest antywartości. Nie żyjemy jednak w szczególnie trudnych czasach. W swoim liście św. Paweł już przed wiekami nawoływał Rzymian, aby przyoblekli się w Chrystusa, aby powstali ze snu (13,11n). Ówczesna kultura była inna, a jednocześnie pod wieloma względami podobna do naszej.

Chrystus mówi dziś do nas: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”(Mt 24,32). Jesteśmy uczniami Chrystusa, a jednocześnie jesteśmy nieustannie wzywani, aby stawać się nimi coraz bardziej, doskonalej, lepiej.

Bądźmy uczniami Chrystusa wszędzie i zawsze, ale bądźmy uczniami Chrystusa szczególnie w naszych rodzinach, bo Kościół dzisiaj potrzebuje Was, Waszej wiary, Waszego świadectwa, Waszego zaangażowania.

Bądźcie Światłem ze Śląska na wzór św. Jacka, naszego patrona, którego uczciliśmy podczas metropolitalnej pielgrzymki do Rzymu z okazji 750. rocznicy jego śmierci. Było to ważne wydarzenie, tym bardziej że mogliśmy także nawiedzić grób Sługi Bożego Jana Pawła II w rocznicę jego wyboru na stolicę Piotrową i spotkać się z Benedyktem XVI.

Błogosławię Wszystkim diecezjanom na radosne przeżycie Adwentu.

Szczęść Boże!

                                           + Damian ZIMOŃ

Katowice, 25 listopada 2007 r. VAI - 6846/07

ODEZWA METROPOLITY KATOWICKIEGO
W SPRAWIE ŚMIERCI BISKUPA IGNACEGO JEŻA,
KTÓREGO BENEDYKT XVI CHCIAŁ WŁĄCZYĆ
DO GRONA NOWYCH KARDYNAŁÓW

We wtorek 16 października, we wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, zmarł w Rzymie, biskup senior Ignacy Jeż, który w tych dniach jako biskup pochodzący ze Śląska uczestniczył w Pielgrzymce Metropolii Katowickiej z okazji 750-rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża, głównego patrona Metropolii Górnośląskiej.
Śp. bp Ignacy Jeż urodził się 31 lipca 1914 r. w Radomyślu Wielkim w diecezji tarnowskiej. Jego ojciec przeniósł się potem do Katowic, aby po odzyskaniu przez Polskę niepodległości organizować na Śląsku sądownictwo. Rodzina Jeżów mieszkała najpierw w Katowicach na ul. Gliwickiej, później na ul. Kościuszki. Po ukończeniu liceum im. Mickiewicza w Katowicach, Ignacy wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Stanisława Adamskiego 20 czerwca 1937 r. Jego pierwszą placówką była parafia w ówczesnych Hajdukach Wielkich, obecnie - Chorzowie Batorym. Proboszczem był wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II - bł. Józef Czempiel. Po męczeńskiej śmierci ks. Czempiela w obozie koncentracyjnym, młody wikary ks. Jeż odprawił za niego Mszę św. Został za to aresztowany, a następnie wywieziony do obozu w Dachau, gdzie przebywał do końca wojny. Po wojnie był kapelanem obozu repatriacyjnego w Göppingen koło Stuttgartu. Gdy wrócił do Polski w 1946 r. pracował w parafiach w Radlinie i Bogucicach, był katechetą, a następnie dyrektorem Gimnazjum Katolickiego św. Jacka w Katowicach, a po jego przemianowaniu na Niższe Seminarium Duchowne objął stanowisko rektora. W 1960 r. papież Jan XXIII
mianował go pomocniczym biskupem w Gorzowie Wielkopolskim. Był tam współpracownikiem bpa Wilhelma Pluty. W tym czasie uczestniczył też w Soborze Watykańskim II. W 1972 r. został pierwszym ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W 1992 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Niedawno prezydent Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku mianowany został honorowym obywatelem Katowic. Dnia 17 października 2007 r. podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie, gdy Benedykt XVI ogłosił listę nowych kardynałów, wymienił także śp. bpa Jeża, którego chciał również włączyć do tego grona.
93-letni biskup Ignacy słynął z poczucia humoru, optymizmu i pogody ducha. Mimo niełatwego życia patrzył w przyszłość z nadzieją. Całym swoim bogatym i głębokim życiem duchowym stał się jednym z najbardziej zasłużonych kapłanów archidiecezji katowickiej.
W intencji zmarłego Księdza Biskupa zostały odprawione Msze św. w kościele św. Stanisława biskupa i męczennika w Rzymie oraz w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Eksportacja odbędzie się w poniedziałek 22 października br. w Koszalinie a pogrzeb w Kołobrzegu we wtorek 23 października br.
Dziękując za Jego wierną i ofiarną posługę kapłańską i biskupią polecam śp. biskupa Ignacego pamięci modlitewnej wiernych Kościoła Katowickiego.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

Katowice, 18.10.2007 r. VAI - 6840/07
Szczęść Boże!

/ + Damian Zimoń

Czytaj więcej: Odezwa Metropolity Katowickiego w sprawie śmierci biskupa Ignacego Jeża

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOBRO WSPÓLNE
SŁOWO BISKUPÓW POLSKICH
PRZED WYBORAMI PARLAMENTARNYMI 2007 ROKU
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,


Zbliżające się wybory parlamentarne są okazją do przypomnienia najważniejszych zasad nauki społecznej Kościoła dotyczących życia obywatelskiego oraz skłaniają nas do refleksji nad jakością polskiej polityki i nad przyszłością naszej Ojczyzny. Na początku chcielibyśmy przypomnieć o prawie i obowiązku moralnym uczestnictwa w wyborach. Współodpowiedzialność za dobro wspólne, do której jesteśmy zobowiązani jako obywatele, domaga się korzystania z prawa wyborczego (por. KKK 2240). Uczestnictwo w wyborach jest jedną z najpoważniejszych gwarancji ciągłości demokracji (KNSK 190), zapewnia bowiem możliwość rzeczywistej kontroli społecznej rządzących, a w razie potrzeby, także pokojowej wymiany grup sprawujących władzę. Wiemy, że niektórym spośród naszych Rodaków, zarówno w kraju, jak i za granicą, trudno jest to zobowiązanie wypełnić. Są zrażeni i zniechęceni stylem politycznego działania niektórych przedstawicieli elit politycznych. Niemniej jednak blisko dwadzieścia lat temu Jan Paweł II pisał: „Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych” (CL 42). Udział w wyborach jest jedną z ważnych form obecności obywateli w życiu publicznym, kształtowania go i brania za nie odpowiedzialności. Bierność, izolowanie się, ucieczka w prywatność sprzeciwiają się godności osoby ludzkiej, która z natury jest istotą społeczną i powinna być podmiotem, zasadą i celem wszystkich przedsięwzięć społecznych, także politycznych. Te naturalne zobowiązania ciążące na każdym człowieku, są jeszcze wzmocnione przez wymogi wiary chrześcijańskiej. Człowiek wierzący tym bardziej powinien być aktywnym społecznie i brać udział w wyborach.

Nie wystarczy jednak stwierdzić, że każdy obywatel posiada prawo i obowiązek udziału w wyborach. Trzeba ponadto właściwie zagłosować, to znaczy zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi. Ludzie wierzący powinni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy są bliskie, a przynajmniej nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom moralnym. Jako pasterze, którym Chrystus powierzył religijną, duchową i moralną troskę o wiernych, także w społecznym wymiarze życia, nie przestaniemy przypominać o potrzebie budowania życia społecznego i politycznego na niezmiennych wartościach wypływających z prawdy o człowieku. Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał nam ostatnio szereg wartości nie podlegających żadnym negocjacjom. Są to: szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo – obowiązek rodziców do wychowania dzieci oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach (por. SC 83). W wyżej wymienionych kwestiach i w wielu innych nie może być mowy o kompromisie.

Na jakich kandydatów mamy głosować? Jan Paweł II, za którego dziękujemy Bogu w ramach kolejnego Dnia Papieskiego mówił do nas w 1995 roku: „Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia”. Jesteśmy głęboko przekonani, że ludzie prawego sumienia także dzisiaj są obecni w polskiej polityce. Wybory są sposobnością, aby powierzyć im cząstkę odpowiedzialności za dobro wspólne. Ważnymi kryteriami w dokonaniu właściwego, a tym samym odpowiedzialnego wyboru, powinny być prawość moralna kandydata do parlamentu, jego kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, zaświadczone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się także takie cechy osobowości, jak wyrazista tożsamość, szacunek dla każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość do Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszej Ojczyzny.

Przed wyborami parlamentarnymi pragniemy jeszcze raz przypomnieć, że Kościół nie ma żadnej politycznej reprezentacji, a co za tym idzie partii politycznej, która miałaby prawo przemawiać w imieniu Kościoła lub powoływać się na jego poparcie. Zauważamy jednak, że programy niektórych ugrupowań politycznych i ich praktyka zaangażowania politycznego są bliższe chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa, zaś programy innych partii są odległe od nauczania Kościoła lub wręcz z nim sprzeczne. Stąd odpowiedzialne oddanie głosu w wyborach wymaga rzetelnego rozeznania zarówno kandydatów, jak i programów. Rozbudzone emocje w żadnym wypadku nie są dobrym doradcą, a tym bardziej nie powinny stać się kryterium wyboru.

Apelujemy o kulturę prowadzenia kampanii wyborczej. Nie może w niej być miejsca na wzajemną agresję i narastający konflikt. Nie powinniśmy ranić podczas kampanii wspólnoty, którą nazywamy naszą Ojczyzną, gdyż zawsze potrzebuje ona solidarności opartej na prawdzie.

Apelujemy o zachowanie w kampanii wyborczej właściwego podziału ról i kompetencji zarówno duchownych, jak i świeckich. Wierni świeccy mają obowiązek angażować się w życie polityczne przez udział w wyborach i aktywność w tych partiach, które pozwalają uprawiać politykę rozumianą jako roztropna troska o dobro wspólne. Duszpasterze zaś, jako świadkowie rzeczywistości nadprzyrodzonej nie powinni angażować się w kampanii wyborczej po żadnej konkretnej stronie. Ta sama zasada odnosi się także do mediów katolickich. Zgodnie z nauczaniem Sługi Bożego Jana Pawła II, duchowni powinni unikać prezentowania własnego wyboru jako jedynego uprawnionego, winni respektować dojrzałość świeckich oraz przez formację ich sumień pomagać im taką dojrzałość osiągnąć. Zobowiązani są uczynić wszystko, co możliwe, by unikać czynienia sobie wrogów z powodu zajmowanego stanowiska politycznego, co mogłoby spowodować zmniejszenie zaufania i oddalanie się od nich wiernych powierzonych ich duszpasterskiej misji (por. Jan Paweł II, Anioł Pański, 28 lipca 1993 r.).

Wszystkich wiernych świeckich i osoby duchowne, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, prosimy o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, o liczny udział obywateli w wyborach do parlamentu, od których w dużym stopniu zależy jej los w przyszłości. Matce Bożej, Królowej Polski zawierzamy, w miesiącu modlitwy różańcowej, tę ważną dla nas wszystkich sprawę.

Wszystkim wiernym udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.


Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na 341. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Czytaj więcej: Słowo biskupów polskich przed wyborami parlamentarnymi 2007 roku

Twoja krew

Dołącz do nas !

Msza św. gregoriańska

II Synod Archidiecezji Katowickiej

Radio Opoka.fm

Synod Katowice

 

Wirtualna wycieczka do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Parafia Kokoszyce

Parafia Rzymsko-Katolicka
 Niepokalanego Serca Maryi
w Kokoszycach
ul. Pałacowa 5, 44-373 Wodzisław Śląski
tel. 032 456 21 74

Konto Bankowe PKO BP o/Rybnik

08 1020 2472 0000 6702 0019 6238

 

Msze święte
- poniedziałek, środa 7.00
-  wtorek,czwartek piątek i sobota 17.00
- niedziele 8,00,10.30,16.00

Gościmy na stronie

Dziś 35

Wczoraj 146

Tydzień 462

Miesiąc 2061

Ogółem 312866

Currently are 4 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions