UWAGA!

DRODZY PARAFIANIE I DRODZY GOŚCIE!

Trwamy w okresie niechcianej przez nikogo pandemii. Ten problem dotyka obecnie cały świat. Nikt nie chce zachorować, a sprzeczne opinie i różne podejścia do pandemii nie zmieniają faktu wielu nagłych zgonów.

W związku z powyższym tak jak inni musimy przestrzegać ustalonych zasad sanitarnych dopóty, dopóki nie zostaną odwołane. Tymczasem wciąż obowiązują i są doskonale znane wiernym. A jednak ze względu na to, iż jestem nękany z powodu incydentów, kiedy niektórzy uczestnicy liturgii nie zachowują tych zasad, jestem zobligowany jeszcze raz je przypomnieć:

  • W kościele może przebywać do 60 osób (1 os./15 m2)

  • Maseczką zakrywamy usta i nos

  • Zachowujemy dystans od drugiej osoby co najmniej 1,5 metrowy

  • Zaraz po wejściu do świątyni korzystamy z przygotowanych w tyle kościoła płynów dezynfekcyjnych

  • Spowiadamy się w konfesjonale na własne ryzyko po wcześniejszej samodzielnej dezynfekcji wnętrza konfesjonału lub na probostwie (umówiwszy się wcześniej telefonicznie)

  • Zaleca się przyjmowanie Komunii Św. na rękę

  • Nie zabrania się przyjmowania Komunii św. do ust, jednak ustaliliśmy w parafii, że: w przypadku rozdzielania Komunii przez wielu komunikujących - Komunie św. do ust można przyjąć od proboszcza. Jeśli komunikuje jeden kapłan - wpierw niech podejdą osoby przyjmujące Komunie św. na rękę, a zaraz po niech wierni przyjmujący Komunię św. do ust. Czynimy to ze względów sanitarnych i tylko takich. Wszelkie inne dorabiane ideologie są niestety fałszywe, nad czym boleję.

  • Godne przyjęcie Komunii św. na rękę (tj. w stanie wolności od grzechu ciężkiego) nie ma znamion żadnej profanacji świętości Komunii św. Gdyby tak było Kościół nie dopuściłby takiej formy przyjmowania Pana Jezusa podczas Mszy świętej.

Życzę Wam wszystkim wiele Bożego Pokoju i zdrowia! Szczęść Boże!

 

Kokoszyce – w styczniu 2021 ks. proboszcz Adam Zakrzewski